Международен детски фестивал - Созопол

Международният фестивал “Созополска панорама” се организира от  Читалище “Отец Паисий-1896”

Фестивалът е уникална среща на изпълнители от различни жанрове на музикалното и танцово изкуство.

Международният фестивал ще се проведе от 22.06. до 26.06.2019 г. в гр. Созопол. Той има конкурсен характер и ще се оценява от компетентно жури. Решението на журито е окончателно.

Фестивалът се провежда в 3 раздела:                          

 • I раздел “Музика”;
 • II раздел “Танцово изкуство”;
 • III раздел “Изобразително изкуство”.

 

РЕГЛАМЕНТ:

I раздел “Музика” –  Забавна песен:

 Индивидуални изпълнители:

 • първа група – до 12 г.
 • втора група - до 18 г.

 Вокални групи

 • първа група – до 12 г.
 • втора група – до 18 г.

Забележка - Вокални групи, в които участват деца и младежи от двете групи се състезават във втора възрастова група. 

Съпровод:

 • Собствен оркестър;
 • Звуков носител на синбек – аудиокасета или компакт диск.

Времетраене:

 • За индивидуални изпълнители – до 2 песни;
 • За вокални групи – до 2 песни.

II раздел “Танцово изкуство” – модерен балет, народни танци, стандартни и латиноамерикански танци.

МОДЕРЕН БАЛЕТ:                        

 • Първа група – до 12 г.
 • Втора група – до 18 г.

 Участниците представят една композиция до 5 минути, или две до 10 минути.

Няма ограничение на броя на изпълнителите.

НАРОДНИ ТАНЦИ:

 • Първа група – до 12 г.
 • Втора група – до 18 г.

Участниците представят едно  изпълнение до 5 минути или две до 10 минути.

Няма ограничения в броя на изпълнителите.                      

СТАНДАРТНИ И ЛАТИНО-АМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ:

 • Първа група – до 12 г.
 • Втора група – до 18 г.                 

Участниците представят едно или две изпълнения, всяко от което с времетраене до 4 минути.

III раздел “Изобразително изкуство”:        

 1. Участниците рисуват с материал по избор /акварел, пастели, моливи, флумастери и др./ по зададена тема – до 2 рисунки.
 2. Материалите се подсигуряват от самите участници.
 3. Участниците даряват на Читалище “Отец Паисий-1896” по една творба за фонда на фестивала.
 4. Наградените творби остават в колекцията на фестивала.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят в срок до 27.05.2019 г. следните документи:

 • Заявка за участие /по образец/;
 • Кратка творческа биография;
 • Копие от Акт за раждане /за индивидуалните участници/;
 • Документ за платена такса за участие:
  • За индивидуален изпълнител – 20,00 лв.
  • За групи и състави – 50,00 лв.

Банкова сметка: Централна Кооперативна банка – АД

Клон Созопол

Получател: НЧ “Отец Паисий- 1896” гр. Созопол

IBAN: BG86CECB97901080990400

BIC: CECBBGSF

Всички желаещи да получат  документ  за платена такса, при внасяне на средствата  да изпратят необходимите данни за фактура, телефон  и адрес на който да изпратим документа, също копие от платежния документ.

 Заявки получени след посочения срок не се приемат.

Пътните и престоя в Созопол са за сметка на участниците във фестивала.                                             

НАГРАДЕН ФОНД:

За всеки един от разделите и възрастовите групи професионално жури, присъжда следните награди:

 • I награда – предметна и диплом;
 • II награда – предметна и диплом;
 • III награда – предметна и диплом.                  

Награда на Кмета на Община Созопол

Награда на Читалище “Отец Паисий-1896”                                                 

В гала-концерта участват индивидуални  изпълнители, вокални групи и състави носители на I, II и III награда.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:                     

Потвърждение за деня и часа на участие, ръководителите ще получат след приключване на заявките и определяне реда на участниците.

Регистрацията на участниците при пристигането в гр.Созопол  ще става в Читалище “Отец Паисий-1896”.

Изпълнители, надвишили времетраенето на програмата си няма да бъдат класирани.

Адресът за изпращане на документи е:

гр. Созопол – 8130

ул. "Аполония" № 1

НЧ “Отец Паисий - 1896”

Денка Тодорова

Международен  детски фестивал “Созополска панорама”

E-mail: chitsz@mail.bg

За справки:

тел.: +359 550/ 2-23-08

тел.: 0879/422 308; 0879/422 309

Снимка: pexels.com

Коментари