Юбилейни четения, посветени на Иван Цанев

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ИЗДАТЕЛСТВО "ЖАНЕТ 45", ИЗДАТЕЛСТВО "КРАЛИЦА МАБ", "ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК" и СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
 
Ви канят на
 
Ю Б И Л Е Й Н И   Ч Е Т Е Н И Я 
в чест на 80-г о д и ш н и н а т а  на поета
И В А Н   Ц А Н Е В
 
 
В програмата ще бъдат представени книгите:
 
"АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ", ("Жанет 45"),
 
"ОСЕМДЕСЕТИЯТ ХРЕБЕТ НА ИВАН ЦАНЕВ", "ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК", брой 38/2021,
 
"ИЗКОВАВАНЕ НА ШЕДЬОВЪРА" ИВАН ЦАНЕВ", /"Кралица Маб"/.
 
 
30 ноември (вторник), 18:00 часа
Американски център 
Столична библиотека
пл. Славейков 4
София
 
*ДОСТЪПЪТ ДО СЪБИТИЕТО Е ВЪЗМОЖЕН СЪС СЕРТИФИКАТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ЗАЩИТА ОТ COVID-19 СПОРЕД РАЗПОРЕДБИТЕ НА МЗ БЪЛГАРИЯ
 
"В съвременната българска поезия Иван Цанев се откроява с изтънчената си душевност, с високата култура на мисълта и с разбирането, че творчеството не е само биография, а и съдба. Неговият път в литературата е белязан с болезнено преосмисляне, с продължителни мълчания и отказ от приспособяване към чужди на природата му норми...

Той отдавна знае простата истина – тайната на живота е в начина, по който мислим, чувстваме и извайваме света... В Иван-Цаневия поетичен свят читателите общуват с един жив, човешки достоверен лирически „Аз", незащитен от ударите и болките, но въпреки това цялостен и духовно несъкрушим..." ~ Никола Иванов

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Коментари

Още новини