ХІІІ Международен конкурс "Нова музика"

1 Май
За контакт: 0886 029 026

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1869”

ХIII Международен конкурс

за изпълнители на популярна песен

„НОВА МУЗИКА”

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

1, 2 и 3 юни 2018 г.

 МЯСТО:

НЧ „Напредък - 1869”

Горна Оряховица

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

I-ва КАТЕГОРИЯ

Индивидуални изпълнители

  • І - ва група – 6 - 9 години
  • ІІ - ра група – 10 - 13 години
  • ІІІ - та група - 14 - 17 години
  • ІV - та група – 18 - 30 години

II-ра КАТЕГОРИЯ

Вокални формации

  • І - ва група - до 12 години
  • ІІ - ра група – от 13 години

Възрастта на участниците за всички групи се определя с навършени години към датата на конкурса.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

Конкурсът се провежда в два тура.

І – ви тур - Песен по избор.

ІІ – ри тур - Песен по избор.

Изпълнението е на живо, а музикалният съпровод е по избор на участниците.

Без селекция на участниците след І – ви тур.

Участниците в Конкурса се оценяват от професионално жури.

НАГРАДИ:

Индивидуални парични награди:

І–ва, ІІ-ра и ІІІ–та награда във всяка възрастова група на двете категории и специални награди на фирми – спонсори.

ГРАНД ПРИ – статуетка и парична награда в размер на 1000 лв.

УСЛОВИЯ:

Пътните и разходите по пребиваването са за сметка на участниците.

Организаторите предлагат следните хотели в града: Раховец, Амбарица, Енигма, Тиролия, Перла и Джевана.

Всеки от участниците прави сам своята резервация.

Организаторите на конкурса си запазват правото да фотографират, филмират, записват и разпространяват изпълненията, без да заплащат права и обезщетения на изпълнителите.

Със заявката за участие в конкурса изпълнителите декларират, че са съгласни с условията на настоящия регламент. Организаторите си запазват правото на промени в програмата.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

  • 30 лв. за индивидуални изпълнители;
  • 10 лв. за участник във формация.

Таксата за участие трябва да се преведе едновременно с подаване на заявката по посочената по-долу банкова сметка:

НЧ”НАПРЕДЪК-1869” Г. Оряховица

BG47PIRB71741606287273

BIC – PIRBBGSF

При Банка  „ПИРЕОС” България АД

с основание – /трите имена на участника/ в МК „Нова музика” до 22 май 2018 г.

Забележка: Моля, имайте готовност при регистрацията - в деня на участие, да представите копие от платежното нареждане или да изпратете сканирано такова предварително на електронната поща на организатора.

ВАЖНО В случай, че желаете да получите фактура, моля, заедно със заявките в писмен вид да ни предоставите следната информация:

Име на фирма

Идентификационен номер (Булстат)

Регистриране на фирмата по ДДС – ДА или НЕ

Адрес на фирмата

МОЛ

Получател на фактурата

АДРЕС:

5100 Горна Оряховица

Ул.” Цар Освободител” № 1

НЧ „Напредък - 1869”

e-mail : napredak_1869@abv.bg

Снимка: pexels.com

Място на провеждане: Горна Оряховица,undefined

Коментари