Арт фестивал "Сезони" - Бургас

1 ЮЛИ
За контакт: probuda_bs@abv.bg

Фестивалът се организира от Община Бургас и Народно читалище "Пробуда -1880 г. Бургас" и ще се проведе на 1, 2 и 3 юли.

ФЕСТИВАЛЪТ СЕ ПРОВЕЖДА НА ОТКРИТА СЦЕНА В МОРСКАТА ГРАДИНА НА БУРГАС.

В  РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА ИМА КОНКУРСНИ И ФЕСТИВАЛНИ РАЗДЕЛИ.

КОНКУРСИ:

I.  КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПОП И РОК ИЗПЪЛНИТЕЛИ;

ІI. КОНКУРС  ЗА МЛАДИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА РАП И ХИП-ХОП МУЗИКА;

ІII. КОНКУРС ЗА ПРИЛОЖНО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО;

ІV. КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ И МУЛТИМЕДИЯ „ОБЕКТИВ”.

ФЕСТИВАЛИ:

I.  ТАНЦОВИ ФОРМАЦИИ И СОЛИСТИ – МОДЕРЕН БАЛЕТ, ХИП-ХОП И ДРУГИ;

II.  МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ;

КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПОП И РОК ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ – Конкурсът има състезателен характер и включва четири  категории:

 • Първа категория –  индивидуални изпълнители;
 • Втора категория –  вокални дуети и триа;
 • Трета категория -  вокални формации;
 • Четвърта категория –   с песните на композитора Тончо Русев.

Първа  категория – индивидуални изпълнители:

Могат да участват деца и младежи на възраст до 25 години, разпределени в пет възрастови групи:

 • ПЪРВА ГРУПА –  до 8 години;
 • ВТОРА ГРУПА – от 9 до 11 години;
 • ТРЕТА ГРУПА - от 12 до 14 години;
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА – от 15 до 19 години;
 • ПЕТА ГРУПА – от 20 до 25 години.

Втора категория- дуети и триа:

Могат да участват  деца и младежи на възраст до 25 години, разпределени в пет възрастови групи:

 • ПЪРВА ГРУПА –  до 8 години;
 • ВТОРА ГРУПА – от 9 до 11 години;
 • ТРЕТА ГРУПА - от 12 до 14 години;
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА – от 15 до 19 години;
 • ПЕТА ГРУПА – от 20 до 25 години.

Трета категория- вокални формации:

Могат да участват деца и младежи на възраст до 19 години, разпределени в четири възрастови групи:

 • ПЪРВА ГРУПА –  до 8 години;
 • ВТОРА ГРУПА – от 9 до 11 години;
 • ТРЕТА ГРУПА - от 12 до 14 години;
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА – от 15 до 19 години.

Четвърта категория – с песните на композитора Тончо Русев. В случай, че за българска песен е избрана песен на Тончо Русев изпълнителите участват и в класацията за четвърта категория.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Задължителният репертоар за първа, втора и трета категория включва две песни, едната от които е на роден език.

Възрастта се определя към 31.12.2018 година и се доказва с акт за раждане или лична карта. 

Дуети, триа и вокални формации, в които участват деца от различни възрастови групи, се състезават във възрастовата група на най-големия участник.

Желаещите да участват в конкурса внасят такса в деня на регистрацията

І категория – солист - 30 лева;

ІІ категория – дуети и триа - 15 лева на участник;

III категория - Вокални формации – 10 лева на участник.

Забележка: Индивидуален изпълнител, който участва и в група заплаща  само една такса – за солист.

Пътните и разноските по пребиваването са за сметка на участниците.

Заявки за участие, придружени от инструменталите на изпълняваните песни, се приемат до 10.06.2018 година на e-mail: probuda_bs@abv.bg

ІI КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА  РАП И ХИП - ХОП МУЗИКА:

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Право на участие имат деца и младежи на възраст от 10 до 19 години- индивидуални изпълнители и групи до 4 участници, разпределени  в две възрастови групи:

 • Първа възрастова група – от 10 до 14 години;
 • Втора възрастова група – от 15 до 19 години.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

Музикалните произведения да са с времетраене до 4 мин.

Текстът на речитатива да е на български език, без нецензурни думи.

Желаещите да участват в конкурса внасят такса :

 • индивидуални изпълнители – 20 лв.;
 • дуети – 10 лв. на участник;
 • групи – 5 лв. на участник.

Пътните и разноските по пребиваването са за сметка на участниците.

Заявки за участие в конкурса, придружени от инструменталите на изпълняваните произведения се приемат до 10.06.2018 година на e-mail: probuda_bs@abv.bg

IV  КОНКУРС ЗА  ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО:

ИЗКУСТВО:

Конкурсът за изобразително и приложно изкуство на тема „Моето усмихнато лято” е  част от фестивала „Сезони”.

Конкурсът има състезателен характер.

Конкурсът е индивидуален.

В него могат да участват деца и младежи на възраст до 19 години.

 • ПЪРВА ГРУПА –  до 8 години;
 • ВТОРА ГРУПА – от 9 до 11 години;
 • ТРЕТА ГРУПА - от 12 до 14 години;
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА – от 15 до 19 години.

Всеки участник може да представи по една творба в категория:

Категория рисунка – могат да се използват всички графични и живописни техники, формат на листа 35/50 см без паспарту.

Категория декоративно – приложно изкуство – материалите за  изработка са по избор на участниците – хартия, плат, естествени материали, глина.

Творбите трябва да са придружени с информация за трите имена на участника, дата на раждане и адрес и телефон за връзка.

Всички творби ще бъдат експонирани по време на фестивала.

Оценяването им ще се извърши от професионално жури.

Отличените ще бъдат обявени по време на галаконцерта на конкурса „Сезони”. Наградените автори ще получат наградите си лично или по пощата.

Крайният срок за изпращане на творбите е 10.06.2018 година.

Без такса за участие

V КОНКУРС ОБЕКТИВ:

Националният конкурс за фотография или клип/мултимедия/ на тема „Моето усмихнато лято” е  част от фестивала „Сезони”.

Конкурсът има състезателен характер.

Конкурсът е индивидуален.

В него могат да участват деца и младежи  на възраст  до 19 години.

 • ПЪРВА ГРУПА –  до 8 години;
 • ВТОРА ГРУПА – от 9 до 11 години;
 • ТРЕТА ГРУПА - от 12 до 14 години;
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА – от 15 до 19 години.

Всеки участник може да участва в:

Категория Фото - творбите могат да бъдат до 4 броя.

Категория клип/мултимедия/ -  времетраене до 4 минути на диск формат МР4.

Творбите трябва да са придружени с информация за трите имена на участника, дата на раждане и адрес и телефон за връзка.

Всички творби ще бъдат експонирани по време на фестивала.

Оценяването им ще се извърши от професионално жури.

Отличените ще бъдат обявени по време на галаконцерта на конкурса „Сезони”. Наградените автори ще получат наградите си лично или по пощата.

Без такса за участие

Крайният срок за изпращане на творбите е 10.06.2018 година.

НАГРАДЕН ФОНД НА ФЕСТИВАЛА:

Отличените във всеки конкурс, във всяка категория и възрастова група получават грамота, първа, втора и трета награда, поощрителни награди, специални награди, Grand prix – статуетка, Награда на Община Бургас.   

ФЕСТИВАЛНИ ПРОЯВИ:

Танцови  и мажоретни състави участват с програма до 10 минути.

Без такса за участие

Всички  състави получават грамота за участие

Краен срок за заявки 10.06.2018 година

ВСИЧКИ ЗАЯВКИ И ТВОРБИ СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС:

гр. Бургас 8001

к-с “Братя Миладинови”, ул.”Дрин” 14   

Народно читалище "Пробуда -1880 г. Бургас"

или на e-mail: probuda_bs@abv.bg

ПРОГРАМАТА НА АРТ ФЕСТИВАЛ СЕЗОНИ ЩЕ БЪДЕ КАЧЕНА НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НИ ДО 20 юни 2018 година.

Място на провеждане: 8000 Бургас,undefined

Коментари