Народно читалище "Света София 1997" организира национален танцов фестивал

НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ

„РИТЪМЪТ В СЪРЦЕТО МИ” ЗА КУПА „СРЕДЕЦ”,

СОФИЯ 2018 г.

Спортна зала „Триадица”, ул. Метличина поляна” № 14

24.03 - 25.03.2018 г.

ОРГАНИЗАТОР

Народно читалище „Света София 1997”

с подкрепата на:

 СО – Район „Средец” и СО – Дирекция ПИСТ

Фестивалът има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и млади хора, и да допринесе за повишаване на мотивацията им да се занимават с конструктивна творческа дейност в съвременното танцово изкуство, като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости (цигари, алкохол, наркотици и др.) и агресията.

Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, Младежки и студентски домове, училища и детски градини, частни школи, студия, клубове и групи, развиващи танцовото изкуство и популяризиращи танцовите стилове и техники.

РЕГЛАМЕНТ

Жури ще класира съставите в три възрастови групи:

 • Деца до 9 г. включително
 • Деца и юноши от 10 до 14г.
 • Младежи над 15г.
 • 70 % от участниците в дадена възрастова група следва да отговарят на възрастовото ограничение.
 • Допуска се участници, изявяващи се в една възрастова група, да участват в друга, но заплащайки втора такса участие.

Съставът на журито ще сформира оценката си, основавайки се на представена програма (репертоар) на колективите, разкриваща техническите умения, ритмичност и артистичност на танцьорите, композиционната структура и хореографската идея на танците, способността на изпълнителите да завладяват публиката, подбрания музикален съпровод, използвани атрактивни и оригинални похвати и иновации и др. Няма да бъдат толерирани изпълнения съдържащи насилие и агресия.

Важна роля играе правилното определяне на танцово направление/я, в което да се изяви колективът и добрата преценка при подбор на програмата за цялостното му представяне.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Програмата (репертоарът) на всеки колектив трябва да включва от 1 до максимум 4 танца с обща продължителност до 10 минути в следните танцови направления:

 • Направление 1 – Класически танци;
 • Направление 2 – Характерни танци, танци на народите, включително ориенталнски;
 • Направление 3 – Улични танци – хип хоп, брейк, попинг, локинг, фрии стайл, диско, техно и др.
 • Направление 4 – Съвременни и забавни танци – контемпорари, модерн, лирикъл, джаз, степ, етно, програми тип - шоу, вариете, анимация и др.

*Програмата (репертоарът) за Направления 1, 2, 3 и 4 може да включва както групови, така и дуетни изпълнения, но колективът ще бъде оценяван като цялостно представяне в даденото танцово направление. Дуетните изпълнения не трябва да са повече от  две. Солистите участват отделно от репертоара на колектива с максимум един танц на изпълнител и ще бъдат наградени отделно от групите.

 • Направление 5 – Български народни танци - два ансамблови танца с времетраене не повече от 10 минути общо, допуска се и обработен български фолклор;
 • Направление 6 – Танци по двойки – стандартни и латино танци, салса, меренге, бачата, танго, суинг, акро- шоу двойки и др.

Програмата (репертоарът) трябва да включва до 2 танца, които да бъдат изпълнени от една и съща двойка.

Колективите могат да участват във всяко едно танцово направление по отделно, като всеки участник заплаща отделна такса участие за всяко едно тях.

Забележка: Използва се само запис на CD в аудио формат, който трябва да бъде предаден на помощник-озвучителя по време на регистрацията за съответното направление. Музиката за всяко танцово изпълнение трябва да е записана на отделно CD и да е само един запис .Отговорността за некачествен запис носи изцяло ръководителят на групата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фестивалът има конкурсен характер.

В заявката за участие задължително се упоменава точната програма за всяко танцово направление и възрастова категория, с имената на танците и времетраенето.

Програмата за участие в конкурсните дни ще бъде обявена на колективите след обработка на заявките. Организаторът си запазва правото да я променя при обективна необходимост.

Транспортните разходи и разходите по пребиваването са за сметка на колективите.

При необходимост за настаняване в хотел, условията се договарят допълнително с организатора.

Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.

Всеки ръководител носи отговорност за уреждането на авторските и сродни права, в съответствие с действащата Нормативна уредба на РБългария, свързани с участието на колектива във фестивала.

Организаторът не носи отговорност за загубени вещи и нанесени щети от участниците по време на мероприятието.

Организаторите си запазват правото за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплащат права и обезщетения.

ЗАПИСВАНИЯ

Условие за участие във фестивала е задължителното попълване на апликационна форма по образец, в която се посочва:

 • Кратка информация за колектива;
 • Точен адрес, телефон и e-mail за кореспонденция;
 • Точната програма с имената на танците и времетраенето в отделните направления и възрасти.
 • Към нея се прилагат:
 • списък на участниците във фестивала за всяко танцово направление и възрастова категория по отделно;

Заявките заедно със списъците на участниците трябва да бъдат изпратени до организатора, най - късно до 16.03.2018 г. (неделя) на посочения по-долу e-mail адрес.

НАГРАДЕН ФОНД

 • Дипломи за всички участващи колективи
 • Плакети - за класиралите се на 1-во, 2-ро и 3-то място, за всяка възрастова група и танцово направление

Парични награди, връчени от Народно читалище “Света София 1997” за най-добро комплексно класиране в едно танцово направление – дава се само на колективи с участници във всички възрастови групи.

Направление 1 - Класически  танци

 • I ва - парична награда от 150 лв.
 • II ра - парична награда от 100 лв.
 • III та - парична награда от 50 лв.

парична награда от 50 лв. за комплексно участие и класиране във всички възрастови групи от категория соло;

 Направление 2 - Характерни  танци (танци на народите, вкл. ориенталски танци)

 • I ва - парична награда от 150 лв.
 • II ра - парична награда от 100 лв.
 • III та - парична награда от 50 лв.

парична награда от 50 лв. за комплексно участие и класиране във всички възрастови групи от категория соло;

Направление 3 - Улични танци – хип хоп, брейк, попинг, локинг, фрии стайл, диско, техно и др.;

 • I ва - парична награда от 150лв.
 • II ра - парична награда от 100 лв.
 • III та - парична награда от 50 лв.

парична награда от 50 лв. за комплексно участие и класиране във всички възрастови групи от категория соло;

Направление 4 - Съвременни и забавни танци – контемпорари, модерн, лирикъл, джаз, етно, програми тип - шоу, вариете, анимация и др.;

 • I ва - парична награда от 150 лв.
 • II ра - парична награда от 100 лв.
 • III та - парична награда от 50 лв.

парична награда от 50 лв. за комплексно участие и класиране във всички възрастови групи от категория соло;

Направление 5 - Български народни танци и обработен български фолклор

 • I ва - парична награда от 150 лв.
 • II ра - парична награда от 100 лв.
 • III та - парична награда от 50 лв.

Направление 6 - Танци по двойки – стандартни и латино танци, салса, меренге, бачата, танго, суинг, акро-шоу двойки и др.

 • I ва - парична награда от 50 лв.
 • II ра - парична награда от 30 лв.
 • III та - парична награда от 20 лв.

Забележка: При по-малко от трима участници в отделните направления и възрастови групи фестивалът няма да има конкурсен характер и няма да се връчват парични награди.

 • ГРАН ПРИ - Купа „СРЕДЕЦ” за цялостно класиране в три или повече танцови направления - връчена от Кмета на район Средец.
 • Специални призове от Народно читалище “Света София – 1997”:

за хореография, за представяне, за костюм, за техника на изпълнението и за дебют.

 • Парична награда - 100 лева - специални награди за художоствените ръководители, чийто колективи участват в едно направление във всички възрастови групи и имат най-добро общо класиране за направлението.
 • Специални награди за талант 2018 г. – връчени от Сдружение център по интереси “КОСМОС”

ТАКСА УЧАСТИЕ

Таксата за участие в конкурса е 10 лв. (за всеки участник) за Направление от 1 до 5 за съответната възрастова категория.

Таксата за участие за танцовите двойки (Направление 6) е 20 лв. на двойка, а за солови изпълнения – 25 лв.

Таксата за участие трябва да се преведе едновременно с подаване на апликационната форма по посочената по-долу банкова сметка:

Народно Читалище „Света София – 1997”

IBAN BG35 SOMB 91 301 025 099 704

BIC SOMBBGSF

Общинска банка АД

Клон Денкоглу

Забележка: Моля, имайте готовност при регистрацията - в деня на участие, да представите копие от платежното нареждане или да изпратете сканирано такова предварително на електронната поща на организатора.

ВАЖНО В случай, че желаете да получите фактура, моля, заедно със заявките в писмен вид да ни предоставите следната информация:

Име на фирма

Идентификационен номер (Булстат)

Регистриране на фирмата по ДДС – ДА или НЕ

Адрес на фирмата

МОЛ

Получател на фактурата

ЗАЯВКИТЕ ИЗПРАЩАЙТЕ НА:

E-mail: st_sofia@abv.bg

ЗА КОНТАКТИ:

Народно читалище ”Света София 1997”

гр. София пл. Славейков № 4, стая 506

тел.: + 359 2 986 57 21

директор фестивал – Нели Бенбасат: + 359 887 45 71 75

главен организатор – Милена Панова: +359 888 84 64 61

за финансови справки – Димитрия Бързакова: +359 894 55 33 89

и допълнителни справки – Анна Станоева: + 359 889 37 92 01

Снимка: pexels.com

Коментари