Народно читалище "Пробуждане - 1896"

Читалище, Велико Търново област, с.Джулюница Заяви

Читалище Пробуждане1896 е действащо читалище, регистрирано под номер 2728 в Министерство на Културата на Република България.

Читалището е основано на 3 юни 1894г. от видния поет и писател Цони Калчев и други местни общественици.

Дейности: Детска вокална група Звънчета , Женска вокална група, Група за стари градски песни; Детска театрална група.; Кръжок по изобразително изкуство; Клуб Азбукарче; Клуб Сръчни ръце ; курс по английски език за ученици от 2-7 клас.; библиотека - 13 390 б. ед.