Народно читалище "Съгласие - 1905"

Читалище, Велико Търново област, с.Писарево Заяви

Читалище Съгласие 1905 е действащо читалище, регистрирано под номер 1157 в Министерство на Културата на Република България. Дейности: 2 - Женски народен хор, Хор за стари градски песни; библиотека - 3 214 б.е.