Народно читалище "Св.св. Кирил и Методий - 1919 г."

Читалище, Пазарджик област, с.Дорково Заяви

Създадено е през месец януари 1919г. На първо време за читалище е служело кафенето на Тома Цигов. През 1927г. става официалното му освещаване от Министерството на народното просвещение. Построяването на първата читалищна сграда става през 1928г. със 140 подвижни места, библиотека и бюфет. На 03.08.1957 е съборена старата сграда и на нейно място на 24.10.1957г. е положен първият камък за строеж на нова сграда. Сградата е завършена и открита през декември 1962 година.

В първите години след създаването дейността на читалището се изразява в изнасяне на сказки, беседи, лекции, реферати.

През 1948 в читалището се появява киното с прожектирането на първия филм "Кутовски".

Друга важна дейност на читалището е художествената самодейност. Тя води началото си още от 30-те години на ХХв. Изнасянето на първите пиеси е било истински тържество, необикновено събитие за цялото население.

С чувство за заслужена гордост можем да говорим за първенеца на художествената самодейност - ансамбъл "Овчарска песен". Той води началото си от 50-те години, когато ентусиаста Щерю Дузов събира девойки от селото и сформира първата танцова трупа. Паралелно с нея се зараждат и женските групи за народни песни. По-късно към тях се присъединяват мъжка фолклорна група и младежки мъжки танцов състав, които заедно полагат основите на сегашния ансамбъл. Идеята за създаването на ансамбъла дава учителят Васил Кривошийски през 1971г. Присърце я приемат тогавашният секретар на читалището Димитър Златинов и председателят на управителния съвет Стоян Котулов. След  това ръководител на ансамбъла става синът на Васил - Николай Кривошийски, а днес ръководител е Емил Ганев.

През 1999г. в читалището се създава и влашка група "Фантъна" ("Изворче") с  ръководител Георги Гушев. Изнася концерти в Румъния, Гърция, Македония. Участва във фестивали на етносите в България и много други.

Създава се и детски фолклорен ансамбъл "Цепина" с ръководител Любомир Миланов.

Ромски състав "Романо ило"...

През 2009г. Читалището отпразнува своя 90-годишен юбилей!