ІХ Регионален конкурс "Червен, червен Великден"

IX РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ТРАДИЦИОННА ВЕЛИКДЕНСКА ТРАПЕЗА „ЧЕРВЕН, ЧЕРВЕН ВЕЛИКДЕН” С. ИЗВОР 2018

/9 април 2018 г. - с.Извор, общ.Радомир/

ОРГАНИЗАТОРИ:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ-1927

ОБЩИНА РАДОМИР, КМЕТСТВО ИЗВОР

Общи условия:

Деветият регионален конкурс за традиционна великденска трапеза „Червен, червен Великден” Извор 2018 год. ще се проведе на 09 април 2018 год. /понеделник/

Конкурсът е със състезателен характер.

Изисквания за участие:

 • В конкурса могат да участват всички заявили участие в съответните срокове;
 • За участниците в конкурса няма възрастови ограничения;
 • Задължително е участниците да представят трапезата си – до 5 мин;
 • Ще бъдат оценявани само традиционни великденски ястия;
 • Ястията трябва да бъдат придружени с рецептата в писмен вид и кой я е приготвил;
 • Желателно е участниците да са облечени в традиционни носии или елементи от тях;

По желание участниците могат да представят традиционен песенен, танцов и словесен фолклор. Времетраенето на изпълненията не може да превишава определеното време:

 • Индивидуални изпълнители – до 4 мин.
 • Певчески групи – до 8 мин.
 • Танцови състави – до 10 мин.
 • Ансамбли – до 20 мин.

 Място на провеждане:

 • Конкурсът ще се проведе на площадното пространство пред читалището.
 • Начало 13:00 часа на 09 април 2018 година.

 Награди:

Присъждат се следните награди:

 • Награда на кмета на Община Радомир
 • Награда на домакините – кметство с. Извор и НЧ „Отец Паисий-1927”
 • I-во място, плакет „Златно яйце”, диплом и парична награда
 • II-ро място, плакет „Сребърно яйце”, диплом и парична награда
 • III-то място, плакет „Бронзово яйце”, диплом и парична награда
 • Грамота за участие на всеки колектив
 • Предметни награди за всеки участник

 Забележка: Награди по пощата не се изпращат!

 •  Всички разходи по транспорт и дневни  са за сметка на участниците.
 • Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят

Заявка по образец на адрес:

 2415 с. Извор

община Радомир, област Перник

НЧ „Отец Паисий-1927” – за Великденски конкурс

или на електронната ни поща – d_asp@abv.bg.           

Крайният срок за подаване на заявките е 26.03.2018 год

Формуляра може да намерите на фейсбук страницата на читалището - или на сайта на община Радомир.

Редът на участието  се определя от организаторите по реда на постъпване на заявките.

Програмата ще бъде предоставена на всички записали се участници до 04.04.2018 г.

За контакти и справки:

Димитрина Мирчева

GSM: 0885 92 83 27

e-mail: d_asp@abv.bg

Снимка: pexels.com

Коментари