Международен фестивал за автентичен фолклор

В периода 27.07. до 29.07. 2018 в село Дорково, община Ракитово ще се проведе XX – ти  юбилеен Международен фестивал за автентичен фолклор.

Регламент  за участие:

  • не се допускат индивидуални изпълнители;
  • не се допускат изпълнения на шлагери, стари градски песни, химни, обработки и репертоар, който е изпълняван в предишни издания  на Фестивала;
  • за ансамбли - 15 минути програма с песни и обичаи от местно, автентично за региона ви  изпълнение;
  • за певчески и танцови групи 8 минути програма с песни и танци от местно, автентично за региона ви   изпълнение.

Целта на Фестивала е да запази и популяризира изворния фолклор, да затвърди ролята на традиционния фолклор за сплотяването на българската общност, да обогати познанията за световното фолклорно богатство.

За успешното организиране на Фестивала е необходимо да  изпратите заявка за участие с кратки данни за състава, ръководителя, числеността, репертоара, с който ще участвате, снимков и аудио материал.

Изявите на колективите са на 28.07.2018  и 29.07. 2018 г. /събота и неделя/ .

На всички участници ще бъде връчен диплом и приз на Фестивала. Пътните   и нощувките са за ваша сметка. Нямаме такса за участие във фестивала.

До 30.06.2018 год. всеки колектив трябва да изпрати на посочения адрес заявка за участие по образец. Програмата на Фестивала по дни и часове за изява ще ви бъде изпратена допълнително.

Желаем ви ползотворна работа и среща  на ХX–тиЯ ЮБИЛЕЕН Международен фестивал за автентичен фолклор– Дорково`2018

За справка:

Читалище - 0884 835 629

03543/ 2221,2222,2223,2224,2233- Кметство ДОРКОВО

Адрес: п.к. 4641, с. Дорково, ул. “Цепина” № 52, Народно читалище “Св.Св. Кирил и Методий -1919".

e-mail: dorkovo@abv.bg

Забележка: След запълване на фестивалната програма, организаторите си запазват правото да отказват и връщат заявки!

Коментари

Още новини