Национален детски фолклорен фестивал - село Дрен

Осемнадесетият национален детски фолклорен фестивал с международно участие „Слънце иде…” Дрен  2018  ще се проведе на 22 и 23 юни /петък и събота/.

Фестивалът е със състезателен характер. В него могат да се изявят индивидуални изпълнители и групи в областта на българското народно /песенно, инструментално, танцово и словесно/ изкуство.

Изисквания за участие:

Право на участие имат деца и младежи на възраст до 18 години.

Участниците се разделят в две възрастови групи:

 • І-ва възрастова група - колективни и индивидуални изпълнители до 12 години;
 • ІІ-ра възрастова група - колективни и индивидуални изпълнители от 12 до 18 години.

 Във всяка възрастова група се определят 2 категории:

 • за традиционен фолклор;
 • за обработен фолклор.

 Времетраене на изявите

 Колективни:

 • фолклорни ансамбли – до 15 мин.
 • групи за народни обичаи – до 8 мин.
 • певчески групи /тройки, шесторки, осморки, народни хорове/ две песни с общо времетраене - до 6 мин.
 • танцови групи /три танца/ - до 9 мин.
 • инструментални групи /оркестри/ - до 6 мин.

Индивидуални изпълнители:

 • певци /със или без съпровод/ - две песни с общо времетраене до 6 мин.
 • свирачи – до 6 мин.
 • танцьори – до 6 мин.
 • словесен фолклор – разказвачи /народни предания, легенди, гатанки,  басни, хумор/ - до 8 мин.

Място на провеждане:

Изявите на участниците са на сцена на открито в центъра на с. Дрен

/при лошо време в сградата на читалището/. Програмата на фестивала ще започне в 10.00 часа на 22.06.2018 г.

Награди

 Присъждат се следните награди:

 • награда на кмета на Община Радомир
 • награда на домакините – кметство и читалище „Благой Попов - 1927 г.” с. Дрен
 • диплом на фестивала за І-во, ІІ-ро и  ІІІ-то място във всяка възрастова група и категория
 • грамота за всеки участник във фестивала
 • предметна награда за най-малък участник
 • диплом на художествен ръководител за най-добри постижения

ЗАБЕЛЕЖКА: Награди по пощата не се изпращат!

Пътните са за сметка на участниците. На групите от чужбина се осигуряват една нощувка и храна. Групите от чужбина не участват в конкурсната програма.

Желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят Заявка по образец на адрес:

2430 с. Дрен, община Радомир, обл. Перник

НЧ ”Благой Попов - 1927 г.”с. Дрен  - за фестивала ”Слънце иде…”

Срок за подаване на заявките -11 юни 2018 г. Моля, посочете в заявката за ден и час на участието.

Графикът за реда на явяване на участниците и програмата на конкурса ще бъдат поместени в alle.bg – nchblagoipopov.alle.bg  за информация след 18 юни 2018 година.

За контакти и справки:

07726/ 20 61 – читалище

0885 929 154 - Митка Бикарска

e-mail: mitka_bikarska@abv.bg

Коментари