Народно читалище "Просвета - 1898"

Читалище, Велико Търново област, с.Патреш Заяви

Читалище "Просвета - 1898" е действащо читалище, регистрирано под номер 964 в Министерство на Културата на Република България. Научи повече