Народно читалище "Неофит Бозвели - 1928"

Читалище, София, Подуяне Заяви

Читалище "Неофит Бозвели" е действащо читалище, регистрирано под номер 1921 в Министерство на Културата на Република България. Научи повече