Национален конкурс за кукерска маска и тематична рисунка

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “РАЗВИТИЕ-1926”, с. СТРАЖА, община ТЪРГОВИЩЕ

ОРГАНИЗИРА

Национален конкурс за кукерска маска и тематична рисунка  ще стартира в първите дни на Новата година

Участниците могат да избират да се включат в две категории: изработка на кукла кукер на тема "Вълшебството на кукерската маска" и рисунка на тема „Да изгоним злото от селото”.

Конкурсът е посветен на местния традиционен празник „Сирни Заговезни“ в село Стража, който години наред селото  го празнува „на мегдана сред селото”.  Възстановен е местния народен обичай „Хамкане” в който децата се надпреварват кой пръв да отхапе от халвата.  

Целта на читалището е да подпомогне за съхраняване и популяризиране на  местните народни празници, обичаи и най-вече на този уникалния народен празник „Сирни Заговезни”, Кукерските обичаи не са характерни за нашия регион, но нашите преселници са от Кюстендилско, Радомирско, Трънско, Пернишко, затова искаме да възстановим този Кукерски обичай”, който са го празнували нашите деди. Кукерите се обличат със смесица от мъжки и женски дрехи и страшни маски, окачат по себе си звънци и хлопки, и носят мечове или тояги за да изплашат и прогонят безплодната зима и злите духове и орисници, та да дойде пролетта и да е плодородна настъпващата стопанска  2019 година.

Регламент:

В конкурса могат да вземат участие деца и младежи  от 5 до 18 години, разпределени в четири възрастови групи:

  • 5 - 7 г. ;
  • 8 - 10 г.;
  • 11 - 14 г.;
  • 15 - 18 г. 

За изработка на кукерска маска няма ограничения във възрастта.

Категории:

- детска рисунка „Да прогоним злото от селото”;

- изработка на кукла кукер "Вълшебството на кукерската маска".                                                                                                            

В конкурса могат да участват творби на живописта, графика (рисунка, карикатура), скулптура, приложно-декоративни творби и проекти.

Творбите трябва да бъдат придружени със следната информация за участника: три имена, и възраст, адрес за кореспонденция, читалище, училище, школа по изобразително изкуство, и др.,  телефон за връзка, имейл.

Участниците  могат да се включат и в двете категории.

Всеки участник може да участва в конкурса с най-много до две творби и в двете категории.

Начало на конкурса - 10.01.2019 г., а крайният срок за получаване на творбите е 20.02.2019 година.

Конкурсните работи трябва да се изпратят на адрес: 

Народно читалище „Развитие-1926” /за конкурса/

общ. обл./Търговище, ул. „Георги Марков“ № 6, 7738, с. Стража

За информация на тел.: 0886 213 190 или на ел. поща: ilianapetrova1958@abv.bg                                                                                                                                                

До 01.03.2019 г. ще бъдат избрани победителите, след което ще бъдат известени на посочените от тях координати (имейл, телефон), наградените творби ще бъдат публикувани във  Фейсбук страницата на ЧИТАЛИЩЕТО И НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

Подборът и класирането на творбите ще се осъществи от експертно жури. За всяка от категориите ще бъдат присъдени предметни награди и диплом за І, ІІ и ІІІ място. На всички участници ще бъда връчени грамоти за участие.

Творбите на участниците не се връщат. Ще бъдат подредени в благотворителна изложба- базар.

Средствата от продажбата ще бъдат използвани за предстоящи благотворителни кампании на ЧИТАЛИЩЕТО, една от която е за доизграждане на църквата св. „Параскева“ в селото ни.

Коментари