За проекта

iskrata.bg e платформа, създадена по инициатива на НЧ "Иван Вазов - 2014", с подкрепата на група читалища и обществени организации, имащи отношение към запазване, развитие и утвърждаване на културната и просветна роля на българските читалища, посредством активно използване на информационните и комуникационни технологии в ХХІ век.

Платформата стартира в края на 2016 г. и има две основни направления – практическо и информационно. Разработена е с пълната функционалност и възможности, които предлагат съвременните социални мрежи - лесна употреба, система за съобщения, публикуване на обяви за събития, инициативи или обучения, галерии със снимки, видео и т.н.

Стремежът на екипа е платформата да обхване всички активни читалища и обществени организации (културни институти, галерии, музеи, театри, НПО и др.) и да служи за подкрепа, установяване на партньорства, взаимопомощ, сътрудничество, обмяна на опит и добри практики, стартиране на съвместни инициативи, проекти и работа в мрежа, чрез електронни инструменти и ресурси.

iskrata.bg е място за публицистика, култура, изкуство и образование.

Платформата е обществена и некомерсиална. Всички услуги са безплатни.

Екипът на iskrata.bg изказва своята благодарност на Здравко Йончев, който безвъзмездно предостави за ползване авторски фотографии.

Основатели на платформата:

Нефинансови дарители:

Народно читалище "Иван Вазов - 2014" е получател на Google Grants. Програмата Google Grants поддържа регистрирани организации с нестопанска цел, които споделят философията на Google за обществени услуги, за да помагат на света в области като науката и технологиите, образованието, глобалното обществено здраве, околната среда, застъпничеството за младежта и изкуствата. Google Grants е рекламна програма в натура, която предоставя безплатно онлайн рекламиране на организации с нестопанска цел чрез Google AdWords.

Community Center ''Ivan Vazov - 2014" is a recipient of a Google Grants award. The Google Grants program supports registered nonprofit organizations that share Google's philosophy of community service to help the world in areas such as science and technology, education, global public health, the environment, youth advocacy and the arts. Google Grants is an in-kind advertising program that awards free online advertising to nonprofits via Google AdWords.