Повече за нас

iskrata.bg е място за публицистика, култура, изкуство, образование, новини, социални инициативи и лични истории. Платформата е независима медия, без цензура, със стремеж да публикува материали, засягащи важни обществени теми.

Инициативата за създаване на платформата е на НЧ "Иван Вазов - 2014", която се реализира с подкрепата на група читалища и обществени организации, имащи отношение към запазване, развитие и утвърждаване на културната и просветна роля на българските читалища, посредством активно използване на информационните и комуникационни технологии в ХХІ век.

Платформата стартира в края на 2016 г. и има две основни направления – практическо и информационно. Разработена е с пълната функционалност и възможности, които предлагат съвременните социални мрежи - лесна употреба, система за съобщения, публикуване на новини, обяви за събития, инициативи или обучения, галерии със снимки, видео и т.н.

Стремежът на екипа е платформата да обхване всички активни читалища и обществени организации (културни институти, галерии, музеи, театри, НПО и др.), като място за публикуване на интересни новини и да служи за подкрепа, установяване на партньорства, взаимопомощ, сътрудничество, обмяна на опит и добри практики, стартиране на съвместни инициативи, проекти и работа в мрежа.

Платформата е обществена и некомерсиална. Всички услуги са безплатни.

Екипът на iskrata.bg изказва своята благодарност на Здравко Йончев, който безвъзмездно предостави за ползване авторски фотографии.

Основатели на платформата:

Действителен собственик на iskrata.bg съгласно ЗЗДПДПОРДМУ e: Народно читалище "Иван Вазов - 2014"

 

Благодарим на партньорските медии, които ни позволяват да публикуваме тяхно съдържание: 

 

   

 

Ние подкрепяме Украйна!

  Нефинансови дарители:

Народно читалище "Иван Вазов - 2014" е получател на Google Grants. Програмата Google Grants поддържа регистрирани организации с нестопанска цел, които споделят философията на Google за обществени услуги, за да помагат на света в области като науката и технологиите, образованието, глобалното обществено здраве, околната среда, застъпничеството за младежта и изкуствата. Google Grants е рекламна програма в натура, която предоставя безплатно онлайн рекламиране на организации с нестопанска цел чрез Google AdWords.

Community Center ''Ivan Vazov - 2014" is a recipient of a Google Grants award. The Google Grants program supports registered nonprofit organizations that share Google's philosophy of community service to help the world in areas such as science and technology, education, global public health, the environment, youth advocacy and arts. Google Grants is an in-kind advertising program that awards free online advertising to nonprofits via Google AdWords.