Приятели с кауза

Движение за национална кауза (ДНК) с кампания за насърчаване на раждаемостта – „Направи го сега“

Движение за национална кауза е с изцяло обновена кампания, която вече се казва „Направи го сега“. През 2019 г. тя ще работи в три основни посоки:

да мотивира младите хора да станат родители, без да отлагат момента;

 • да им помогне да вземат информирано решение за това какви рискове крие закъснялото родителство;
 • да постави на дневен ред нови практики за взаимодействие между бизнеса и младите българи у нас и по света.

Какво прави ДНК в тази посока?

 • Създава Обществен съвет – в него участват родолюбиви българи, с различни професии и успешна кариера, които ще бъдат мотора на неправителствената организация. Това са Милен Врабевски, Радослав Янков, Владо Николов, Калоян Георгиев, Димитър Цоцорков, Димо Спасов, Пенко Пенков, Иван Христов и Андрей Арнаудов.
 • Предвижда поредица от лекции и събития в страната, с утвърдени специалисти и известни лица, чрез които да се увеличи информираността сред младите хора по отношение на рисковете и проблемите, които крие отлагането на решението за създаване на деца.
 • Подарява „Бебешки ДНК пакет”. Тази година за първи път всички двойки, записали се в кампанията, ще имат възможността да получат най-важните неща, нужни за отглеждането на детето им през първите 12 месеца: дрехи, пелени, храна и козметика. През януари 2020 на лотариен принцип пред нотариус ще бъдат избрани 20 семейства.

Кой и как може да участва?

Участие кампанията „Направи го сега” могат да вземат всички двойки и семейства, заченали своите деца от началото на март до края на декември 2019 г., споделяйки на www.napravigo.bg  снимка с теста за бременност и своята емоционална история.

Кога ще бъде Националното кръщене?

Финалното събитие – третото национално кръщене, ще се проведе през октомври 2020, тъй като регламентът на кампанията има за цел да стимулира създаването на нов живот, а не както досега единствено да го регистрира.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Присъствието на бизнеса в Общественият съвет на ДНК е от изключително значение и по отношение на още един проект, който ДНК ще реализира през 2019 г. Неправителствената организация ще насочи усилията си и към намирането на механизми за справяне основните аспекти на демографската криза – емиграцията. През 2019 г. ДНК ще стартира работата си в тази посока чрез  платформата Bulgaria Wants You. Проектът има за цел не просто да насочи вниманието на медиите и обществото към емиграцията като водещ проблем на демографската криза у нас, а да популяризира сред нашите сънародници в чужбина България като добро място за живот, работа и създаване на семейство. Освен това Bulgaria Wants You ще предоставя информация за качеството на живот и социалната среда по региони и ще създава връзка между бизнеса и българите по света.


Образование България 2030 е широка коалиция от над 40 организации от бизнеса, неправителствения и публичния сектор с обща и дългосрочна визия за качествено образованието в България до 2030 година.

От създаването на Алианса през април 2015 г. до днес се обединихме около споделени дългосрочни визия и цели, идентифицирахме 16 индикатора за качество на образователната система, определихме посоката си на развитие и начертахме конкретен план за действие за 2016 година.

Целите, които ни обединяват са учениците да постигат високи постижения на световно ниво и да притежават необходимите умения, за да бъдат успешно реализирани на пазара на труда през XXI век.

Какво правим?

Образование България 2030 определя следните сфери на дейност като приоритетни:

 • Изследвания в областта на динамиката на образованието в България;
 • Информиране на българската общественост за тенденциите в образованието.

По-конкретно Образование България 2030 се ангажира със следните дейности:

Проследява резултатите от образователната система в България като разработва доклади, анализира данни от български и международни изследвания в сферата на образованието и ги представя по достъпен и разбираем начин пред българското общество.

Информира  българското общество за актуалните и значими тенденции, проблеми и възможности в сферата на образованието чрез провеждането на събития, срещи, дискусии, медийни изяви, публични информативни кампании и други дейности и средства, които ще помогнат на всеки българин да бъде добре информиран за актуалното развитие на образователната система в България.

Споделя и популяризира добри практики в сферата на образованието на ниво политики, добри учителски практики, добро управление на образователните институции чрез анализ и сравнение с международни и национални практики.

Ангажира личности и организации от публичния, граждански и бизнес сектор за споделяне и популяризиране на успешни образователни политики.

Кои сме ние?

Инициатори на неформалната платформа са български политици от различни политически семейства на Европейския парламент – евродепутатите Ева Паунова, Георги Пирински, Филиз Хюсменова, Светослав Малинов и заместник-министър председателите Ивайло Калфин и Томислав Дончев, както и Владко Панайотов и Емил Стоянов.

Към ОБ2030 се приобщиха над 40 организации от публичния сектор, международни и български компании, университети, медии и неправителствени организации, сред които МОН, Фондация „Заедно в час”, Hewlett – Packard България, , Microsoft България, UNICEF, Nestle България, Кока-Кола ХБК България, БНТ, вестник „24 часа”, ПУ „Паисий Хилендарски, Фондация „Америка за България”, Център за Приобщаващо образование, списание „Мениджър”, списание „Форбс”, БНР София, БАИТ, Samsung България, БАСКОМ, Дигитална национална коалиция, JobTiger, AIESEC България, SmartiGraphs, Асоциация за родителски кооперативи и други.

Началото на инициатива беше отбелязано на 16 април 2015г., когато заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, евродепутатът Ева Паунова, вицепремиерите Ивайло Калфин и Томислав Дончев и кметът на София Йорданка Фандъкова дадоха официален старт на инициативата.


Кан Академията (KhanAcademy.org) е най-мащабният онлайн портал за образование в света. Сайтът разполага с над 8000 видео урока и с над 100 000 интерактивни упражнения. Те са вградени в учебна социална мрежа, като учителите получават достъп до полезна информация за управление на класната стая.

Уроците обхващат най-вече учебните предмети от 1-ви до 12-ти клас, подготвителни модули от университетското образование и множество уроци от общокултурен характер.

Всичко това е безплатно и достъпно за всички по света. Създаден в САЩ през 2006 г., порталът се превежда на над 100 езика, като българският е един от най-превежданите. Зад инициативата в България стои “Образование без раници”. Председател на сдружението с идеална цел е Иван Господинов, учител в 74 СОУ “Гоце Делчев” в София по програмата “Заедно в час”, инициатор на проекта "ШколоSoft" и 20-тия “иноватор в образованието” в България за 2015 г., според едноименната класация.

От 2012 г. насам в Кан Академия България са вложени хиляди часове труд на стотици доброволци преводачи, редактори, учители и специалисти от различни други сфери, както и няколко хиляди щатски долара дарени лични средства. Благодарение на тези усилия, от есента на 2014 г. функционира тестова версия на Кан Академията на български (bg.khanacademy.org/), в която са достъпни над 1800 преведени клипа, посещавани от хиляди потребители месечно. В допълнение, през YouTube се ползват още 160 дублирани видеа.

В първите месеци на 2016 г. се очаква стартирането на пълната, жива версия на сайта на български. От "Образование без раници” планират и създаването на менторска мрежа, с която да помагат на деца и учители да ползват Кан Академията, както и други безплатни образователни онлайн ресурси на световно ниво. Организацията е в процес на привличане на спонсорска подкрепа и още доброволци, желаещи да допринасят за безплатно качествено образование за всекиго, особено ценно за деца и възрастни с ограничени материални средства или ограничен достъп до качествено образование.

Повече информация и новини може да намерите на страницата на инициативата във facebook


Глобален договор на ООН

Официалният старт на Глобалния договор бе даден от Генералния секретар Кофи Анан на Световния Икономически Форум в Давос, Швейцария през януари 1999 година.

Инициативата призовава компаниите да възприемат десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложат в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа.

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти.

Към август 2016  г. на международно ниво Глобалният договор обединява на доброволна основа 9016 компании и 5306 нестопански организации от целия свят като ролята на нестопанския сектор става все по-значима в размяната на най-добри практики и сдружаване. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ е първото българско читалище, членуващо в инициативата.

Глобалният договор в България

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, която функционира като част от глобалната мрежа и бе официално прогласена на 6 май 2011 г. от Н. Пр. Бан Ки-Мун – генерален секретар на ООН, е сдружение на компании и неправителствени организации, в които всички вярваме че:

 • мисията на човека е да бъде полезен;
 • свободният труд е творчество;
 • само създавайки за другите, можеш да създадеш себе си, и
 • по този начин можеш да бъдеш пример за децата си.

Мрежата в България обединява 33 членове и за краткото време на своето съществуване – наскоро организацията чества своята 5-годишнина – има разпознаваем облик и създадени колективни проекти с обществена значимост, които имат положителен ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Мрежата не просто спазва десетте принципа на Глобалния договор – с тяхна помощ се стреми към промяна в културата на нашето общество, прилагайки ги творчески към неговите нужди.

Вярваме, че отговорният бизнес е основната двигателна сила за развитие на обществото.


Българският географски портал - Географ БГ е основен информационен източник на тематична географска информация – новини от България и света, представяне на книги, изложби, събития, конференции, ученически състезания, проекти и т.н.

Авторите в сайта публикуват фотописи (разкази за пътешествия с много снимки) и разкази с приключенска и образователна насоченост. Интерактивната платформа включва освен текстови новини, така и образователни онлайн тестове и снимки. Публикациите са интегрирани с водещите социални мрежи.

Мисия:

Сайтът започва работа през февруари 2014 г. като медиен орган на СНЦ „Български географски портал – Географ БГ”, сдружение с основни цели:

 • Провеждане на обща образователна дейност в областта на географията, компютърните технологии, туризма, екологията и икономиката чрез поддържането на информационен уеб портал;
 • Обучение на ученици и студенти на знания и умения в областта на географията, компютърните технологии, туризма, екологията и икономиката;
 • Обучение на педагогически кадри в областта на географията, компютърните технологии, туризма, екологията и икономиката;
 • Подпомагане развитието на иновационни технологии, природосъобразни начини на произвеждане на електрическа енергия, развитие на човешки ресурси, туризъм;
 • Организиране на общи обучителни дейности и културно-образователни мероприятия;
 • Организиране на прояви, популяризиращи екологосъобразния и здравословен начин на живот.

Сайтът е посещаван от профилирана аудитория - голям процент са учители, ученици и студенти, учени и други хора с интерес към географията, природните науки, пътешествията и природозащитното дело;

Географски фестивал:

През пролетта на 2015 г. Географ БГ, съвместно с партньори, организира Първия географски фестивал в гр. Ямбол, който събра стотици ученици, учители, преподаватели, студенти и учени. По време на събитието за пръв път в България се проведе отборно ученическо състезание по география.

Второто издание на Географския фестивал се проведе през пролетта на 2016 г. в град Казанлък и събра над 500 души от цяла България.

Учебен център:

В нашата интерактивна зала предлагаме висококачествена подготовка, която надгражда знанията и уменията, придобити в училищната среда. Портфолиото ни е богато и съчетава различни типове дейности, ориентирани според специфичните нужди във всяка възрастова категория:

 • Занимателни географски работилници за предучилищни групи и деца до IV клас;
 • Подготовка за НВО;
 • Подготовка за матура по география и икономика;
 • Индивидуални уроци;
 • Олимпийска лаборатория за специална подготовка;
 • Изнесени презентации;
 • Семинари.

Сътрудничество:

Порталът www.geograf.bg успешно сътрудничи с Българското географско дружество, Асоциацията на професионалните географи и регионалисти, Националния институт по геофизика, география и геодезия, Българското дружество за защита на птиците и други сродни информационни, образователни, научни и природозащитни организации.


„Подарете книга“ е фондация, която служи като посредник между децата, които живеят в социални институции и ментори - хора, които са просто техни приятели.

Инициативата стартира през 2010 г. с подаряване на книги на деца, настанени в институции. Скоро разбрахме, че книгите сами по себе си не могат да помогнат на децата да преодолеят своите образователни и социални проблеми, а това, което ги променя в много случаи е именно нашето приятелство. В момента организацията е национална структура със стотици активни ментори и истински приятели.

Дейности на фондацията:

Включване на доброволци за работа с деца, лишени от родителска грижа и предоставяне на помощ на децата в усвояването на учебния материал; 

Осигуряване на професионални и образователни обучения за децата, настанени в институции;

Активна работа с институциите, в т.ч. ДАЗД, АСП, Президентството на РБългария, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и други с цел разработване на планове и стратегии за подобряване живота на децата, настанени и напускащи институции.

Какво сме постигнали досега:

Създадохме проект „Приятелска програма“, чрез който успяхме да изградим мрежа от над 300 доброволци-приятели на деца, настанени в институции; 

Над 150 доброволци всеки месец пътуват до своите приятели  от домовете за деца, лишени от родителска грижа; Подкрепа на 400 деца и младежи в над 17 институции за деца в Лом, Враца, Варна, Стражица, Доганово, София, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Мездра, Монтана, Берковица, Павликени, Пещера, Самоков, Долна баня и Гаврил Геново;

Постоянни общообразователни занимални в 5 институции;

Професионални обучения за 147 младежи, напускащи институцията чрез инициативата ни „Училище за работа“:

Септември 2013г. през нашата школа преминаха 36 деца от 5 дома в страната, които ние предварително интервюирахме  и добихме представа с какво биха се занимавали с желание.

През 2014г. нови 38 деца от други домове се включиха в обученията, организирани от нашата фондация.

През 2015г. включихме нови 36 деца. През 2016г. в инициативата взеха участие още 37 деца.

В рамките на „Училище за работа” младежите посещават кратки професионални курсове в 12 направления (готварство, фризьорство, строителство, пиано, графичен дизайн, IT и др.) Всички деца участваха и в обучения по български език, компютри, писане на CV и мотивационно писмо. Всяка вечер организирахме събития на различни локации, на които децата имаха възможността да се смесят с включилите се близо 100 доброволеца и да разговарят по-свободно, в приятелска атмосфера. Присъстваха и различни популярни личности, които разказаха историите си, за да покажат на децата, че всеки успех е предшестван от много труд.  Записахме голяма част от децата на реални професионални курсове в лицензирани школи в населените места, в който живеят, за да получат сертификати, които да им послужат за намиране на работа след напускане на институцията, в която са настанени. По-голямата част от младежите завършиха своите професионални курсове. След завършването на “Училище за работа“, част от децата започнаха летни стажове, а други бяха назначени на работа при наши фирми-партньори.  Някой се явиха на кандидатстудентски изпити с надежда да учат висше образование. А с останалите продължаваме да работим и до днес .

По наше предложение, ДАЗД инициира разработването на „Процедура за достъп на доброволци до специализирани институции за деца и услуги от резидентен тип”. В разработването на методологията участваха и представители на АСП, Министерството на младежта и спорта, Unicef и др. Фондацията е член на работна група към Президентството на РБългария, в която участват още на ДАЗД, АСП, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и други, с цел обсъждане на добри практики и стратегии за намиране на работа на младежи, израснали в институции.

Фондация „Подарете книга“ ще продължава и занапред да подкрепя деца, настанени в институции, както и такива, които се сблъскват с реалността, след напускането им. Възнамеряваме да разширим своите дейности, като увеличим броя на домовете, които посещаваме и  организираме все повече инициативи в помощ на младежите.