Втори градски конкурс "Две хубави очи"

ВТОРИ ГРАДСКИ КОНКУРС

 „ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ”

Р Е Г Л А М Е Н Т

Организатор на Втория градски конкурс „Две хубави очи” е Народно читалище „П. К. Яворов – 1920”, квартал „Гео Милев”, град София. Първото издание на конкурса е през 2018 г. с районен характер за район „Слатина” на Столична община. От 2019 г. конкурсът е с градски характер за територията на град София.

Конкурсът е посветен на патрона на читалището Пейо Яворов като идеята е повече хора да се докоснат до неговото извисено литературно творчество, като е поставена цел: участниците и творбите им да бъдат провокирани от неговите произведения. Така ще се развие творческото въображение и заложби на участниците.

РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват младежи (ученици) от VII до XII клас и участници над 18 години от всички столични училища и читалища на територията на Столична община (град София), разпределени в следните възрастови групи:

 • Първа възрастова група – VII – IX клас;
 • Втора възрастова група – X-XII клас;
 • Трета възрастова група – участници над 18 г.

Раздел „Литература”

В този раздел се приемат литературни творби в жанровете: поезия, проза, стихотворение и разказ.

Условия:

 • творбите се приемат до 1 юни, 2019 г. на хартиен носител на посочения пощенски адрес или по електронната поща: qvorov_sf@abv.bg напечатани на компютър;
 • участието в този раздел е индивидуално и не се приемат групови творби;
 • обем на произведенията: до 3 страници;
 • всеки участник участва с 1 творба по избран от него жанр;
 • творбите трябва да са създадени специално за конкурса, да не са участвали в други литературни фестивали и конкурси и да не са публикувани в печатни и електронни издания и медии;
 • всички постъпили творби и авторските им права стават собственост на организатора, като не се заплащат хонорари и обезщетения;
 • творби не се връщат;
 • всички участници посочват три имена, дата на раждане, адрес, телефон и електронна поща за контакт, като посочват на кое училище и читалище и негова структура са представител.

Раздел „Изобразително и цифрово изкуство”

В този раздел се приемат творби в два подраздела: „Изобразително изкуство” и „Цифрово изкуство”. Всеки участник участва с 1 творба във всеки от двата подраздела.

За раздел „Изобразително изкуство” се приемат творби с формат А3 или А4 без ограничение на техниката, с която са създадени: акварел, темпера, маслени бои и други. Авторът трябва да посочи кое произведение на Пейо Яворов го е вдъхновила за създаването на рисунката и да посочи заглавието му.

За раздел „Цифрово изкуство” се приемат творби на хартиен носител (дигитални колажи, рисунки, снимки и други произведения) с формат А3 или А4. Авторът трябва да посочи кое произведение на Пейо Яворов го е вдъхновила за създаването на произведението на цифровото изкуство и да посочи заглавието му.

Условия:

 • творбите се приемат до 1 юни, 2019 г. на хартиен носител на посочения пощенски адрес;
 • участието в този раздел е индивидуално, като се допуска и групово участие (при такова участие се посочват трите имена на авторите, дата на раждане, адрес, телефон и електронна поща за контакт и се посочва на кое училище и читалище са представители);
 • творбите трябва да са създадени специално за конкурса, да не са участвали в други фестивали и конкурси и да не са публикувани в печатни и електронни издания и медии, както и в социалните мрежи;
 • всички постъпили творби и авторските им права стават собственост на организатора, като не се заплащат хонорари и обезщетения;
 • творби не се връщат;
 • всички участници посочват три имена, дата на раждане, адрес, телефон и електронна поща за контакт, като посочват на кое читалище и негова структура са представител.

Всеки участник, който е изпратил своя/-и творба/-би за участие в конкурса се съгласява личните му данни да бъдат обработени само и единствено за неговото участие в конкурса и няма да бъдат предоствани на трети лица. Читалището е лицензиран и регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

С изпращане на творба/-би за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.

Творбите на желаещите да участват се изпращат до 1 юни, 2019 г. по пощата, куриер или се предават лично след предварително обаждане на следния адрес: гр. София, п. к. 1111, ул. „Гео Милев” № 24, Народно читалище „П. К. Яворов – 1920” (за конкурса).

Лице за контакт: Стилиян Стоименов – секретар на читалището, телефони: 0889 358 991, 0889 404 434 и 02/873 05 71 и електронна поща: qvorov_sf@abv.bg 

Творби не се връщат! С тях ще бъде организирана изложба на участниците в конкурса. Творбите стават собственост на организатора. като се съхраняват във фонд „Творчество”, като ще бъдат използвани за популяризиране на конкурса.

Всички участници получават грамота за участие или награди, осигурени от организатора или спонсори!

Организатора определя компетентно жури в двата раздела, което ще разгледа и оцени постъпилите творби! Решенията на журито не подлежат на обжалване и коментар.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в интернет-блога на читалището и в неговата фейсбуук група.

Допълнително ще се посочи кога и къде ще се състои награждаването на журираните автори на произведенията от конкурса.

С явяването за получаване на награда участниците и техните родители/представители се съгласяват да бъдат заснемани, като материалите ще се публикуват в публичното пространство и социалните мрежи без да се заплащат хонорари и обезщетения.

Коментари