Национален конкурс "Обичам те, море"

Националният конкурс „Обичам те, море“ е предназначен за деца и младежи до 16 години и има за цел да подпомогне тяхното творчество на морска тематика в три раздела:

 • литература – поезия, проза и есе;
 • музика – изпълнение на песен;
 • изобразително изкуство - рисунка.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено на www.morefest.com

Наградите  на лауреатите ще бъдат обявени и  връчени на 19 май /неделя/  в Аулата на Икономически университет Варна при следната програма:

 • 10:00 часа – Отриване на изложба на творби от раздел „рисунка“;
 • 11:00 часа – Концерт на лауреатите от радиоконкурса;
 • 12:00 часа – церемония по награждаването на класираните участници от трите раздела.

Организатор на конкурса e Народно читалище „Васил Левски 1945“- Варна

Контакти:

email: n4levski@mail.bg; obichamtemore.varna@gmail.com

Тел. 052/ 303 091;

0888/ 828 122 Добринка Добрева

0896/701370  Калоян Василев

9010,гр. Варна, ул. „Лоза“ НЧ“Васил Левски 1945“

СТАТУТ НА РАЗДЕЛ „МУЗИКА“

Организатор на конкурса e Народно читалище „Васил Левски 1945“

Раздел музика е съвместна проява на читалището, БНР Програма Хоризонт и Радио Варна . Провежда под формата на радиоконкурс

Право на участие в раздел „Музика“ имат:

Деца и младежи до 16 г. възраст, разпределени в 4 възрастови групи:

 • І група: деца от детски градини;
 • ІІ група: 7 - 9 г.;
 • ІІІ група: 10 - 12 г.;
 • ІV група: 13 -15 г.

Конкурсът в раздел“музика“ е индивидуален и групов.

Регламент на раздел “Музика”:

 • Кандидатите изпращат качествен запис на една песен с музикален съпровод на CD или  МР 3, на морска тематика от български композитор.
 • Всяка заявка трябва да бъде придружена с данни за изпълнителя/групата: трите имена/наименование, адрес, телефон, имейл за връзка, възраст, клас, училище,  или извънучилищно звено.
 • Имената на: песента и авторите на музиката и текста;
 • качествена снимка за рекламния каталог по ел. поща или на посочения адрес.

Краен срок за изпращане на музикалните записи: 19.ІV.2019 г.

Общи условия:

 • Организаторите си запазват правото да използват конкурсните изпълнения с цел популяризирането на конкурса;
 • Журирането е предварително по изпратените записи;
 • Лауреатите ще предварително бъдат уведомени за участие в гала-концерта и в кои предавания и в кои часове ще бъдат излъчвани по радиото.

Награди:

 • Журито присъжда първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.
 • Журито има правото да не присъди награда в някоя от групите.
 • По преценка на журито могат да бъдат присъждани и поощрения.

СТАТУТ НА РАЗДЕЛ „РИСУНКА“:

Организатор на конкурса е Народно читалище „Васил Левски 1945“, в раздел рисунка съорганизатор е Сдружение за творческа дейност и интеграция – АРТ  ВИЗИЯ.

Право на участие раздел:Рисунка“; Компютърна рисунка

Деца и младежи до 16 г. възраст, разпределени в 3 възрастови групи:

І група: деца от детски градини

 • ІІ група: 7 - 9 г.
 • ІІІ група: 10 - 12 г.
 • ІV група: 13 -15 г.

Конкурсът е индивидуален.

Регламент  за участие:

 • Всеки участник има право да представи 1 творба - формат А3 без ограничение на техниката на изпълнение.
 • Всяка произведение трябва да бъде придружено с данни за участник- изписани с печатни букви на гърба: трите имена, адрес, телефон, имейл за връзка, възраст, клас, училище, детска градина или извънучилищно звено.
 • Не се приемат творби, изпратени по електронната поща ,участвали в друг конкурс или взаимствани от други творби.
 • Творбите, които не отговарят на условията на конкурса няма да бъдат допускани до журиране.

Забележка: Рисунките трябва да бъдат с добър външен вид.

Критерии за оценка:

Идея; оригиналност; фантазия; култура на цвета; композиция; изпълнение.

Краен срок за получаване на творбите:  19.ІV.2019 г.

Награди:

Журито присъжда първа, втора и трета награда във всяка възрастова група .

Журито има правото да не присъди награда в някоя от групите. По преценка на журито могат да бъдат присъждани и поощрения.

Снимки от събитието и наградените творби ще бъдат побликувани на сайта на

Сдружение за творческа дейност и итнеграция“АРТ-ВИЗИЯ“ www.snc-art-visia.com  и НЧ “Васил Левски 1945” www.morefest.com

Творбите за участие в конкурса се изпращат на адрес:

Гр. Варна 9010,ул. “Лоза” № 3

НЧ “Васил Левски 1945” /за конкурса/

СТАТУТ НА РАЗДЕЛ „ЛИТЕРАТУРА“

Право на участие в раздел „Литература“ имат:

Деца и младежи до 16 г. възраст, разпределени в 3 възрастови групи:

 • І група: 8 - 10 г.
 • ІІ група: 11 - 13 г.
 • ІІІ група: 14 - 16 г.

Конкурсът е индивидуален.

В раздел литература влизат  жанровете -  поезия;  проза (есе, разказ)

Регламент на раздел “Литературни творби”:

Всеки участник има право да представи по 1 творба във всеки  жанр. Творбите трябва да са напечатани на компютър. Ръкописи не се разглеждат.

Творбите се изпращат на хартиен носител или на електронната поща на читалището.

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни за участника: трите имена, адрес, телефон, имейл за връзка, възраст, клас, училище,  или извънучилищно звено.

Литературните творби, които не отговарят на условията на конкурса, не се допускат до журиране (няма да бъдат оценявани).

Краен срок за изпращане на творбите: 19.ІV.2019 г.

Общи условия:

Всеки участник има право да участва и във двата жанра на раздела.

Конкурсните творби не се връщат.

Организаторите си запазват правото да използват конкурсните творби с цел популяризиране на конкурса.

Награди:

Журито присъжда първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и раздел. Журито има правото да не присъди награда в някоя от групите. По преценка на журито могат да бъдат присъждани и поощрения.

Творбите за участие в конкурса се изпращат на адрес:

гр. Варна 9010, ул. “Лоза” № 3 , НЧ “Васил Левски 1945”

Коментари