Национален литературен конкурс "Николай Хрелков"

ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА - 1926", ГОРНА БАНЯ

ВИ КАНИ

ДА УЧАСТВАТЕ В

II НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

"НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ"

Конкурсът носи името на поета Николай Хрелков
живял и творил в нашия квартал Горна баня.

Конкурсът е предназначен за деца и младежи от 7 до 19 години и има за цел да популяризира ученическото литературно творчество.

РЕГЛАМЕНТ:

Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват авторски творби на свободна тема от жанровете поезия, проза и есе. Творбите трябва да са напечатани. Ръкописи няма да се разглеждат.

Участници и литературни творби, които не отговарят на условията на конкурса, не се допускат до журиране. Всяка творба трябва да бъде придружена с личните данни на участника – трите имена, адрес, телефон, електронна поща, възраст, училище или извънучилищно звено и изпратена на хартиен носител на адреса на читалището или на електронната му поща до 30.04.2019 година.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

  • I група – от 6 до 9 години;
  • II група – от 10 до 14 години;
  • III група – от 15 до 19 години.

Журито е в състав: Венцислав Енчев, Генади Генадиев и Елена Найденова.

Журито присъжда I, II и III награда във всяка възрастова група.

Журито има право и да не присъди награда в някоя от групите, както и да присъди и поощрителни награди по своя преценка.

Наградите ще бъдат връчени на 24 май 2019 г., а на тези, които не могат да присъстват се изпращат по пощата.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Всеки има право да участва само с една собствена творба в един от трите жанра – поезия, проза и есе.

Конкурсните творби не се връщат. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на читалището.

АДРЕС: Читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня

гр. София, 1614

ул. „Планиница“ № 17

телефон: 02/957 64 79

email: probudagb@abv.bg

facebook: Читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня.

Лице за контакт: Георги Костов, GSM: 0886/988 779 в работно време.

Коментари