Х-ти Юбилеен национален конкурс на името на Никола Вапцаров

НЧ “НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ-1866“ БЛАГОЕВГРАД

О Б Я В Я В А

10-ти ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА

ИМЕТО НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ

Конкурсът е анонимен и е на гражданска тематика=

Условия за участие:

  • изпратените произведения да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани на хартиени или електронни носители;
  • брой на произведенията: до три;
  • размер на творбата: от 3 до 5 стандартни страници /по 1800 знака; 12 пункта/;
  • приемат се само печатни творби /по три копия от всяка/;
  • за участие в конкурса няма възрастови ограничения;
  • ако кандидатът е представител на литературна формация, да се посочи името на ръководителя;
  • конкурсът няма такса участие.

Литературен жанр: стихотворение, есе, разказ, литературна история.

Необходими сведения за кандидата: трите имена, точен адрес, година на раждане, електронен адрес, телефон-поставени в отделен плик.

Конкурсните творби ще бъдат журирани анонимно от специалисти в съответните жанрове.

НАГРАДИ:

  • Първа награда-поезия/проза -100.00 лв.
  • Втора награда-поезия/проза - 70.00 лв.
  • Трета награда-поезия/проза - 50.00 лв.

Произведенията да бъдат изпращани на адрес: Благоевград 2700

пл. Македония №1 НЧ“Н. Вапцаров-1866“ ЗА КОНКУРСА

Обявяване на резултатите и награждаване на 7 декември 2019 11.00ч.

Телефон за справки 0895 543 036

Краен срок за изпращане на творбите 25 ноември 2019

Коментари