Първи национален литературен конкурс "Асен Разцветников"

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Литературен Клуб „Асен Разцветников” при НЧ ”Напредък - 1869”

О Б Я В Я В АТ:

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

„АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”

Тема на конкурса:

„С пламъка на родолюбието” - за поезия и проза (разказ или есе)

Конкурсът е анонимен

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  • Поезия – до две стихотворения –  максимално до 30 стиха (едното);
  • Проза /разказ или есе/ - до 4 печатни страници А4;
  • Творбите, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани и награждавани.

ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ:

  • Първа възрастова група – от 11 до 14 години (5-8 клас);
  • Втора възрастова група – от 15 до 18 години (9-12 клас);
  • Трета възрастова група – над 18 години.

Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg

под наименованието – конкурс Разцветников – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.

Срок за приемане на творбите: от 02.03.2020 г. до 31.07.2020г. включително

Награждаване: 31.10.2020 г. (събота), в НЧ ”Напредък - 1869”, гр. Горна Оряховица.

Наградените участници ще бъдат предварително уведомени.

Участниците в конкурса се оценяват от професионално жури.

Награден фонд – 1 500лв.

Специална награда – издаване на книга на преференциална цена

от издателство „Многоточие”, гр. София.

Телефони за контакти: 0878 514 178 – Ваня Недева – читалищен секретар

0898 796 657 – Дора Ефтимова – председател на ЛК „Асен Разцветников”

За контакт: 0898 796 657 – Дора Ефтимова
Горна Оряховица,undefined

Коментари