Национален литературен конкурс "Ний всички сме деца на майката земя"

ХХ НАЦИОНАЛЕН  ЛИТЕРАТУРЕН  КОНКУРС

„НИЙ ВСИЧКИ СМЕ ДЕЦА НА МАЙКАТА ЗЕМЯ” 2022 г.

НЧ "Христо Смирненски - 1946"

Съюз на българските писатели

СО - Район "Овча купел"

Условия:

- Литературен жанр: поезия, есе, къс разказ.

- Размер на творбите: до 3 страници (30 реда/60 знака, 12 пункта).

- Без възрастови ограничения; журирането ще бъде по възрастови групи.

- Срок за изпращане на творбите: до10 април 2022 г.

на адрес: гр. София 1632, ж.к. “Овча купел 1”, бл. 417, вх. А, НЧ “Христо Смирненски - 1946” – за конкурса

или на e-mail: smirnenski06@mail.bg

Необходими сведения за кандидата:

- Име, презиме, фамилия, адрес/електронна поща/ телефон, дата на раждане.

- Ако кандидатът е представител на литературна формация,

да се посочат данните и името на преподавателя.

- Връчване на наградите – 11 май 2022 г.

в Галерия-книжарница Агенция София Прес – ул.“Славянска“29.

Получените творби ще бъдат оценявани от високопрофесионално жури.

Текстовете не се връщат и организаторите имат право да ги публикуват.

За контакти:

тел: 02/ 957 25 29

GSM: 0878 67 50 28

smirnenski06@mail.bg

За контакт: smirnenski06@mail.bg
София, жк. Овча Купел

Коментари