Национален поетичен конкурс на името на Пенчо Славейков

Настоятелството при Народно читалище "Пенчо П. Славейков 1921" обявява  XVIII-тия Национален поетичен  конкурс на името на своя патрон. 

Изпратете до 11 април 2022 г. в голям пощенски плик до 3 свои стихотворения, в 3 екземпляра. Конкурсът е анонимен.Данните за автора - име, фамилия, адрес и телефон за обратна връзка - сложете в малък, запечатан плик, вътре в големия на адрес: 1407  гр. София, бул."Черни връх"№35, за Конкурса, П.К. 33.

  • Първа награда - 300 лв.
  • Втора награда - 200 лв.
  • Трета награда - 100 лв.
  • Три награди по 50 лв.

Резултатите от Конкурса ще се обявят на 28 април 2022 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. в зала „Пенчо Славейков” на читалището.

Повече информация на тел.: 02/862 29 57.

За контакт: 02/862 29 57
бул. „Черни връх“ 35, 1407 ж.к. Лозенец

Коментари