ХХ-ти Национален конкурс "Празник на танца"

16 НОЕ

ХX ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРАЗНИК НА ТАНЦА”

ВАРНА 16, 17, 18.11.2018 г.

Място: Дворец на културата и спорта

Зала „Конгресна”

В конкурса могат да вземат участие възпитаници на читалища, детски градини, общински детски комплекси и школи, частни студия, танцови клубове, професионални училища по танци, общообразователни училища с профилирано или с разширено обучение и други.

РЕГЛАМЕНТ:

КАТЕГОРИЯ:

1. СОЛО - има право на 1 танц , като танца да не надвишава 2 минути.

2. ДУЕТ, ТРИО- имат право на 1 танц ,като танца да не надвишава 2,30 минути

3. ГРУПА - всяка група се състои от 4 до 8 танцьора.Имат право до 2 танца в стил , като танца да не надвишава 3 минути.

4. ФОРМАЦИЯ – над 9 танцьора. Имат право до 2 танца в стил , като танца да не надвишава 4.30 минути.

СТИЛ:

1. СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ - Това са танци с множество модерни движения.Включват различни съвременни стилове ,като модърн ,контемпорари ,джаз ,шоу-балет ,мюзикъл и т.н. 

2. ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ -Такива танци трябва да показват типичния танцов стил на определена държава.Да бъдат използвани традиционни стъпки и движения , които да показват характеристиките и аавтентичността на съответната държава.Използваната музика трябва да съответства на определената държава.

3. КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ - да се използват движения от класическия балет ,подходящи за възрастта на танцьора ,като танца може да е класически или полухарактерен ( например с испанска тематика ,тарантела и т.н.).Всички стъпки да се основават на класическия балет.Позволено е използването на меки балетни туфли ,палци или боси крака.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

МИНИ - до 6 години вкл.

ДЕЦА - от 7 до 9 години вкл.

ЮНОШИ 1 - от 10 до 13 години вкл.

ЮНОШИ 2 – от 14 до 17 години вкл.

МЛАДЕЖИ – над 17 години.

 • Един изпълнител /соло/ има право на 1 танц във всеки стил.
 • Дует/трио има право на 1 танц във всеки стил.
 • Група и формация имат право : до 2 танца във всеки стил.

За всеки следващ танц, над ограничението, се заплаща такса в двоен размер.

 • Максимален брой сола от един колектив за един стил в дадена възрастова категория – 5 / но минимум от 3-ма различни състезателя/. При желание над регламента, се заплаща такса в двоен размер.
 • Максимален брой дуети от един колектив за един стил в дадена възрастова категория – 5 /един състезател може да участва максимум в 3 дуета/. При желание над регламента, се заплаща такса в двоен размер.
 • При два или три танца от един и същ колектив в една и съща категория и стил се журират всички, но за разпределяне на купи и медали, се взема най-високо оцененото изпълнение.
 • При недостатъчно участници в даден стил,възраст, категория, по преценка на организаторите ще има сливане на такива.
 • При несъответствие на една хореография в обявения стил, се намалява оценката в компонент „композиция“ или „техника“. При наличие на достатъчно конкурсно време, се премества в подходящия стил.

ЖУРИРАНЕ:

7 членно жури

Журито оценява всяко изпълнение с максимален брой точки- 30 точки.

Критерии при оценяване:

 • Техника на изпълнение
 • Композиция и хореография
 • Сценично присъствие

НАГРАДИ:  Купи,медали,  грамоти, предметни награди

НАЧИН НА ОЗВУЧАВАНЕ: -  Флаш памет или компакт диск. Всички музикални файлове да бъдат надписани със заглавието на съответния танц.  Нужно е да носите и резервни.

СРОК ЗА ЗАЯВКА:  20.10.2018 г.

УЪРК-ШОП ЗА:

 • КЛАСИЧЕСКИ  ТАНЦОВИ  ТЕХНИКИ – ЛЕКТОР  АЛЕКСАНДЪР АБРИТАЛИН.
 • СЪВРЕМЕННИ ТАНЦОВИ  ТЕХНИКИ – ЛЕКТОР РОСЕН МИХАЙЛОВ.
 • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦОВИ ТЕХНИКИ – ЛЕКТОР  НИНА КОЗИНА.

 Такси за уърк- шоп:

 • Групов клас в един жанр за 1 човек - 10 лв.
 • Групов клас в два жанра за 1 човек – 15 лв.
 • Групов клас пакет / 3 жанра/ за 1 човек -  20 лв.

Дни и часове за уърк – шоп:

 •   16.11.2018  - от 9:00 до 10:00 ч. – класически танцови техники
 •   16.11.2018  - от 10:30 до 11:30 ч. – съвременни танцови техники
 •   16.11.2018 – от 12:00 до 13:00 ч. – характерни танцови техники

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото на промяна в програмата, в зависимост от броя на заявените участници.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КОНКУРСА

16.11.2018   

11:00 ч. – регистрация.

13:00 – 14:00 – техническа репетиция.

14: 00 ч.  – Начало на конкурса.

 • СОЛО КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – всички възрастови групи;
 • СОЛО СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ - всички възрастови групи;
 • СОЛО ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ - всички възрастови групи.

НАГРАЖДАВАНЕ

 • ДУЕТ,ТРИО - КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – всички възрастови групи;
 • ДУЕТ,ТРИО - СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ - всички възрастови групи;
 • ДУЕТ,ТРИО - ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ - всички възрастови групи.

 НАГРАЖДАВАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото на промяна в програмата, в зависимост от броя на заявените участници.

17.11.2018

08:30 – 10:00 ч. – регистрация, техническа репетиция

10:00 ч. – Начало на конкурса

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – МИНИ:   

 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ГРУПА
 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ФОРМАЦИЯ
 • СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ГРУПА
 • СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
 • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ  – ГРУПИ
 • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ - ФОРМАЦИЯ
 • НАГРАЖДАВАНЕ ГРУПА – МИНИ

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- ДЕЦА –ОТ 7 ДО 9 Г.:

 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ГРУПА
 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ФОРМАЦИЯ
 • СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ГРУПА
 • СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
 • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ  – ГРУПА
 • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
 • НАГРАЖДАВАНЕ

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-ЮНОШИ 1 – ОТ 10 ДО 13:

 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ГРУПА
 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ФОРМАЦИЯ
 • СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ГРУПА
 • СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
 • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ  – ГРУПА
 • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото на промяна в програмата, в зависимост от броя на заявените участници.

18.11.2018 Г.

08:30 – 10:00 ч. – регистрация, техническа репетиция

10:00 ч. – Начало на конкурса

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-ЮНОШИ 2 – ОТ 14 ДО 17:

 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ГРУПА
 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ФОРМАЦИЯ
 • СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ГРУПА
 • СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
 • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ  – ГРУПА
 • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
 • НАГРАЖДАВАНЕ

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-МЛАДЕЖИ –  НАД 17 Г.:

 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ГРУПА
 • КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ – ФОРМАЦИЯ
 • СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ГРУПА
 • СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
 • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ  – ГРУПА
 • ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ФОРМАЦИЯ
 • НАГРАЖДАВАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото на промяна в програмата, в зависимост от броя на заявените участници.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 

СОЛО – 15 лв. на танц;

ДУЕТ/ТРИО – 15 лв. на танц на участник;

ГРУПА/ФОРМЦИЯ – 8 лв. на танц на участник.

- в брой в деня на провеждане на конкурса

- по банков път не по-късно от 30.10.2018 г.

Банкова сметка: IBAN: BG48 STSA 9300 0005 8720 91

BIC: STSABGSF

Банка ДСК – ЕАД  ФЦ Варна

В платежното е нужно да изпишете наименованието на колектива и града.

Желаещите получат фактура, да изпратят своите данни.

 ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 1. На участници от една възрастова група не се разрешава да се състезават с участници от друга възрастова група. Ако един танцов колектив има изпълнители с различна възраст, то колектива преминава / без да се прескача възрастова група/ в по-горната възрастова група като се допускат 50% от по-долната възрастова група.
 2. Организаторите си запазват правото на всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплащат права и обезщетения.
 3. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнители на сцената.
 4. Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
 5. Разходите за наградния фонд, техническото и сценично обезпечаване се поемат от организаторите.
 6. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.
 7. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.
 8. Позволени са всякакви маски и аксесоари, необходими за пресъздаване на сценичната роля.
 9. Не са позволени живи животни, запалителни вещества, остри предмети, както декори и реквизити, оставящи след себе си следи на сцената, които биха попречили на следващите изпълнители.

ЗАБЕЛЕЖКА: Във всяка една от горепосочените категории на конкурса класация се провежда при минимум 3 колектива.

Вход: 5лв. на ден за възрастни ; 2лв. на ден за деца до 12 год.

За трите дни: за възрастни – 10 лв.; за деца – 5 лв.

Снимка: pexels.com

Място на провеждане: бул. Княз Борис I 115, 9002 Варна Център

Коментари