Национален танцов фестивал

23 МАР

НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ

„РИТЪМЪТ В СЪРЦЕТО МИ” ЗА КУПА „СРЕДЕЦ”,

СОФИЯ 2019 г.

Спортна зала „Триадица”, ул. Метличина поляна” № 14

23.03 - 24.03.2019 г.  

ОРГАНИЗАТОР

Народно читалище „Света София 1997"

с подкрепата на:

 СО – Район „Средец” и СО – Дирекция ПИСТ

“Бихме искали да представим на зрителя пъстрия спектър на съвременното танцово изкуство, да отворим възможност красотата на различни танцови направления да завладее сърцето му и да усети магията на движението и богатството на музикалната интерпретация”

от организатора

Фестивалът има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и млади хора, и да допринесе за повишаване на мотивацията им да се занимават с конструктивна творческа дейност в съвременното танцово изкуство, като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости (цигари, алкохол, наркотици и др.) и агресията.

Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, Младежки и студентски домове, училища и детски градини, частни школи, студия, клубове и групи, развиващи танцовото изкуство и популяризиращи танцовите стилове и техники.

РЕГЛАМЕНТ:

Жури ще класира съставите в три възрастови групи:

 • Деца до 9 г. включително
 • Деца и юноши от 10 до 14 г.
 • Младежи над 15 г.
 • 70 % от участниците в дадена възрастова група следва да отговарят на възрастовото ограничение.
 • Допуска се участници, изявяващи се в една възрастова група, да участват в друга, но заплащайки втора такса участие.

Съставът на журито ще сформира оценката си, основавайки се на цялостно представена програма (репертоар) на колективите, а не на отделно представените танци. Репертоарът трябва да разкрива техническите умения, ритмичност и артистичност на танцьорите, композиционната структура и хореографската идея на танците, способността на изпълнителите да завладяват публиката, подбрания музикален съпровод, използвани атрактивни и оригинални похвати и иновации и др. Няма да бъдат толерирани изпълнения съдържащи насилие и агресия.

Важна роля играе правилното определяне на танцово направление/я, в което да се изяви колективът и добрата преценка при подбор на програмата за цялостното му представяне.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Програмата (репертоарът) на всеки колектив трябва да включва от 1 до максимум 3 танца с обща продължителност до 8 минути (в случай на превишаване на времетраенето на музика и изпълнение, колективът ще бъде дисквалифициран и лишен от правото да се състезава в конкурса) в следните танцови направления:

 • Направление 1 – Класически танци;
 • Направление 2 – Характерни танци, танци на народите, включително ориенталски;
 • Направление 3 – Улични танци – хип хоп, брейк, попинг, локинг, фрии стайл, диско, техно, MTV и др.
 • Направление 4 – Съвременни танци – контемпорари, модерн, лирикъл, джаз, етно и др.
 • Направление 5 – OPEN (Забавни танци) – Програми тип – шоу, вариете, анимация, мюзикъл, продукции, мажоретни танци, степ, к-поп, акробатични и гимнастически танци, и други атрактивни танци.

*Програмата (репертоарът) за Направления 1, 2, 3, 4 и 5 може да включва както групови, така и дуетни изпълнения, но колективът ще бъде оценяван като цялостно представяне в даденото танцово направление. Дуетните изпълнения не трябва да са повече от  две. Солистите участват отделно от репертоара на колектива с максимум един танц на изпълнител и ще бъдат наградени отделно от групите.

 • Направление 6 – Български народни танци - два ансамблови танца с времетраене не повече от 10 минути общо, допуска се и обработен български фолклор;
 • Направление 7 – Танци по двойки – стандартни и латино танци, салса, меренге, бачата, танго, суинг, акро- шоу двойки и др.

Програмата (репертоарът) трябва да включва до 2 танца, до 5 минути общо, които да бъдат изпълнени от една и съща двойка.

Колективите могат да участват във всяко едно танцово направление по отделно, като всеки участник заплаща отделна такса участие за всяко едно тях.

Забележка: Изпраща се запис в MP3 аудио формат заедно с подаването на заявката. Файлът следва да бъде наименован с идентичното име на танца от заявката. За по-голяма сигурност, моля, носете музиката за всяко танцово изпълнение записана на отделно CD в аудио формат, Отговорността за некачествен запис носи изцяло ръководителят на групата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Фестивалът има конкурсен характер.

В заявката за участие задължително се упоменава точната програма за всяко танцово направление и възрастова категория, с имената на танците, времетраенето и музиката.

Програмата за участие в конкурсните дни ще бъде обявена на колективите след обработка на заявките. Организаторът си запазва правото да я променя при обективна необходимост.

Транспортните разходи и разходите по пребиваването са за сметка на колективите.

При необходимост за настаняване в хотел, условията се договарят допълнително с организатора.

Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.

Всеки ръководител носи отговорност за уреждането на авторските и сродни права, в съответствие с действащата Нормативна уредба на РБългария, свързани с участието на колектива  във фестивала.

Организаторът не носи отговорност за загубени вещи и нанесени щети от участниците по време на мероприятието.

Организаторите си запазват правото за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплащат права и обезщетения.

ЗАПИСВАНИЯ:

Условие за участие във фестивала е задължителното попълване на апликационна форма по образец, в която се посочва:

 • Кратка информация за колектива;
 • Точен адрес, телефон и e-mail за кореспонденция;
 • Точната програма с имената на танците, времетраенето и музиката за отделните направления и възрасти.
 • Към нея се прилагат:
  • списък на участниците във фестивала за всяко танцово направление и възрастова категория по отделно;

Заявките заедно със списъците на участниците трябва да бъдат изпратени до организатора, най-късно до 08.03.2019 г. (петък) на посочения по-долу e-mail адрес.

НАГРАДЕН ФОНД:

 • Дипломи за всички участващи колективи;
 • Плакети - за класиралите се на 1-во, 2-ро и 3-то място, за всяка възрастова група и танцово направление.

Парични награди, връчени от Народно читалище “Света София 1997” за най-добро комплексно класиране в едно танцово направление – дава се само на колективи с участници във всички възрастови групи.

Направление 1 - Класически  танци

 • I ва - парична награда от 150 лв.
 • II ра - парична награда от 100 лв.
 • III та - парична награда от 50 лв.
 • парична награда от 50 лв. за комплексно участие и класиране във всички възрастови групи от категория соло.

Направление 2 - Характерни  танци (танци на народите, вкл. ориенталски танци)

 • I ва - парична награда от 150 лв.
 • II ра - парична награда от 100 лв.
 • III та - парична награда от 50 лв.
 • парична награда от 50 лв. за комплексно участие и класиране във всички възрастови групи от категория соло.

Направление 3 - Улични танци – хип хоп, брейк, попинг, локинг, фрии стайл, диско, техно, MTV и др.;

 • I ва - парична награда от 150лв.
 • II ра - парична награда от 100 лв.
 • III та - парична награда от 50 лв.
 • парична награда от 50 лв. за комплексно участие и класиране във всички възрастови групи от категория соло.

Направление 4 – Съвременни танци – контемпорари, модерн, лирикъл, джаз, етно и др.;

 • I ва - парична награда от 150 лв.
 • II ра - парична награда от 100 лв.
 • III та - парична награда от 50 лв.
 • парична награда от 50 лв. за комплексно участие и класиране във всички възрастови групи от категория соло.

Направление 5 – OPEN (Забавни танци)  Програми тип – шоу, вариете, анимация, мюзикъл, продукции, мажоретни танци, степ, к-поп, акробатични и гимнастически танци, и други атрактивни танци.

 • I ва - парична награда от 150 лв.
 • II ра - парична награда от 100 лв.
 • III та - парична награда от 50 лв.

Направление 6 - Български народни танци и обработен български фолклор

 • I ва - парична награда от 150 лв.
 • II ра - парична награда от 100 лв.
 • III та - парична награда от 50 лв.

Направление 7 - Танци по двойки – стандартни и латино танци, салса, меренге, бачата, танго, суинг, акро-шоу двойки и др.

 • I ва - парична награда от 50 лв.
 • II ра - парична награда от 30 лв.
 • III та - парична награда от 20 лв.

Забележка: При по-малко от трима участници в отделните направления и възрастови групи фестивалът няма да има конкурсен характер и няма да се връчват парични награди.

 • ГРАН ПРИ - Купа „СРЕДЕЦ” за цялостно класиране в три или повече танцови направления - връчена от Кмета на район Средец.
 • Специални призове от Народно читалище “Света София – 1997”:

за хореография, за представяне, за костюм, за техника на изпълнението и за дебют.

 • Парична награда - 100 лева - специални награди за художоствените ръководители, чийто колективи участват в едно направление във всички възрастови групи и имат най-добро общо класиране за направлението.
 • Специални награди за талант 2019 г. – връчени от Сдружение център по интереси “КОСМОС”.

ТАКСА УЧАСТИЕ:

Таксата за участие в конкурса е 10 лв. (за всеки участник) за Направление от 1 до 7 за съответната възрастова категория.

Таксата за участие за солови изпълнения – 25 лв.

Таксата за участие трябва да се преведе едновременно с подаване на апликационната форма по посочената по-долу банкова сметка:

Народно Читалище „Света София – 1997”

IBAN BG35 SOMB 91 301 025 099 704

BIC SOMBBGSF

Общинска банка АД

Клон Денкоглу

Забележка: Моля, имайте готовност при регистрацията - в деня на участие, да представите копие от платежното нареждане или да изпратете сканирано такова предварително на електронната поща на организатора.

ВАЖНО:  В случай, че желаете да получите фактура, моля, заедно със заявките в писмен вид да ни предоставите следната информация:

Име на фирма

Идентификационен номер (Булстат)

Регистриране на фирмата по ДДС – ДА или НЕ

Адрес на фирмата

МОЛ

Получател на фактурата

ЗАЯВКИТЕ ИЗПРАЩАЙТЕ НА:

E-mail: st_sofia@abv.bg

ЗА КОНТАКТИ:

Народно читалище ”Света София 1997”

гр. София пл. Славейков № 4, стая 506

тел.: + 359 2 986 57 21

директор фестивал – Нели Бенбасат: + 359 887 45 71 75

главен организатор – Милена Панова: +359 888 84 64 61

 за финансови справки и координатор –

Димитрия Бързакова: +359 894 55 33 89

Място на провеждане: ulitsa Metlichina Polyana 14, 1404 Мотописта

Коментари