Фолклорен фестивал "Веселие в Елена"

19 АПР

„ВЕСЕЛИЕ В ЕЛЕНА“

ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ - НАДИГРАВАНЕ И НАДПЯВАНЕ

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

ПОКАНА

Организаторите от Народно Читалище „Напредък - Елена - 1863“ - гр. Елена имат удоволствието да Ви поканят за ТРЕТА поредна година на Фолклорен фестивал „Веселие в Елена“, който ще се проведе на 19, 20 и 21 април 2019 година на площад „Христо Ботев“ в град Елена.

Тази година Фестивалът ще даде възможност на певци, танцьори, изпълнители, гости и зрители да се потопят в един необятен и красив свят на багри, настроения и емоции, свят изпълнен с древни символи и съвременни послания, свят магия, свят чудо, свят на българския фолклор.

Заповядайте! Очакваме Ви!

Нека заедно за пореден път да сътворим един празник за утвърждаване на българското, за да пребъде в годините!

СТАТУТ

Дати на провеждане: 19-21 април 2019 г.

Организатор на фестивала: Народно читалище “Напредък - Елена - 1863” -  

гр. Елена.

Фестивалът се провежда под патронажа на кмета на Община Елена - инж. Дилян Млъзев.

Място на провеждане - площад „Христо Ботев“

Откриване на фестивала на 20 април 2019 година.

Фестивалът е изява на таланти, в областта на българското народно-песенно и танцово изкуство, за запазване и обогатяване на българската национална култура.

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:

 • Да популяризира българския бит и култура;
 • Да се представи пъстротата на българското фолклорно изкуство и по този начин да съхраним и предадем културното наследство, участващо в изграждането на нашата идентичност;
 • Да се утвърди присъствието на танцовия и музикален фолклор в съвременния живот, като се предостави възможност на многобройните колективи да се изявят на сцена и същевременно насърчаване приемствеността на младото поколение.

ЖЕЛАЕМ ДА ВЪЗПИТАМЕ ДЕЦАТА СИ В ДУХ НА МИР, СЪТРУДНИЧЕСТВО И ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ВСЕКИ!

СЪБРАНИ ЗАЕДНО УСМИВКИТЕ, МУЗИКАТА И ТАНЦА СА ПРЕКРАСЕН ИЗРАЗ НА НАДЕЖДАТА НИ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ - НЕ САМО ЗА НАШИЯ ГРАД, НО И ЗА ВСИЧКИ МЛАДИ ХОРА В БЪЛГАРИЯ.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Фестивалът - надиграване „Веселие в Елена“ е в ДВА РАЗДЕЛА - КОНКУРСЕН и ФЕСТИВАЛЕН.

Във ФЕСТИВАЛНИЯ раздел могат да участват всички колективи, които търсят сцена за изява, но не желаят да се състезават помежду си и няма да бъдат оценявани и класирани. Ограничение във възрастта - НЯМА.

Възрастта е от значение само за конкурсната част.

В КОНКУРСНИЯ раздел право на участие имат:

 • Индивидуални изпълнители - певци;
 • Камерни състави, групи и хорове за народно пеене и вокално-инструментални ансамбли;
 • Камерни фолклорни танцови групи, фолклорни танцови състави и ансамбли;
 • Любителски клубове за народни хора;
 • Групи представящи общи песенно-музикално-танцови програми;
 • Групи представящи обичая „Лазаруване“.

Според възрастта на участниците, колективите заявяват участие в следните групи (Минимум 70% от участниците да са до посочените години): 

 • Първа група - до 10 години;
 • Втора група - до 14 години;
 • Трета група - до 18 години;
 • Четвърта група - над 19 години.

Участниците от възрастовите групи се разделят на 3 категории:

 • І категория - професионална (солисти, вокално-инструментални групи, танцови състави, хорове от училища с национален статут, НУФИ, НУИ, НУФИ и др.);
 • ІІ категория - професионална (същите формации от паралелки с разширено изучаване на народно пеене и хореография от НУ, ОУ и СОУ с профил фолклор);
 • ІІІ категория - любителска (деца от ДГ, ученици от СУ, професионални гимназии, ЦРД, ЦИ, ОДК, Народни читалища и други любители).

Конкретни условия:

1. Индивидуални изпълнители:

1.1.Право на участие имат всички изпълнители на народни песни.

1.2 Участниците изпълняват  две народни песни с общо времетраене до 5 минути. Изпълняват се една бърза и една бавна песен . Това изискване не се отнася за изпълнителите от І-ва възрастова група.

1.3. Съпроводът е по желание на изпълнителите - с един инструмент, от инструментална група или синбек.

1.4. Представителите на ІІІ-та категория (читалища, пенсионерски клубове) могат да участват с до 2-ма индивидуални изпълнителя.

2.Певчески групи за автентичен фолклор, камерни състави, народни хорове и вокално-инструментални ансамбли:

2.1. Броя на участниците в камерните състави е до 8 души, в групите до 18, а в хоровете над 18 изпълнители.

2.2. Групите за автентичен фолклор и камерните състави  изпълняват две народни песни с времетраене до 5 минути. Участниците да бъдат облечени  с народни носии.

2.3. Народните хорове и вокално-инструменталните ансамбли  изпълняват по две обработени песни (с или без съпровод по избор).

2.4. Вокалните групи изпълняват 2 обработки на народни песни.

2.5. Съпроводът е по избор на участниците (синбек, акордеон, оркестър и др.).

3. Камерни фолклорни танцови групи, фолклорни танцови състави и ансамбли:

3.1. Броя на участниците в камерните танцови групи - до 8 души, а в танцовите състави  и ансамблите без ограничение.

3.2. Камерните групи представят програма до 8 мин., танцовите състави и ансамбли до 10 мин.

4. Любителски клубове за народни хора:

4.1. Право на участие имат всички танцови групи изучаващи народни хора.

4.2. Участниците трябва да са любители.

4.3. Няма ограничение във възрастта .

4.4. Облеклото е по преценка на ръководителите на групите.

4.5. Броят на участниците в представянето е неограничен.

4.6. Всяка група изпълнява две или три хора по избор.

4.7. Времетраенето на изпълнението да е до 6 минути.

5. Групи представящи общи песенно, музикално-танцови програми:

5.1. Участниците представят програма до 10 минути.

6. Групи представящи обичаят „Лазаруване“:

6.1. Времетраенето на обичая да не е повече от 10 минути.

Забележка: В заявката за участие да се посочат в зависимост от изпълнението - репертоар, заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст, аранжимент, хореограф, названието на танца, автор на хореография, музика и ръководител. 

ВАЖНО:

Репертоарът, с който се представят участниците трябва да не е изпълняван в предишните издания на Фестивала.

Организаторите си запазват правото да изискат намаляване времетраенето на изпълненията в случай на необходимост.

Други условия:

 1. Групите и индивидуалните участници трябва да потвърдят участието си до 01.04.2019 г. със заявка - бланка предоставена от организаторите;
 2. Моля изпращайте отделна бланка-заявка за всеки участник - колективен и индивидуален;
 3. Записвайте точна информация за времетраенето на изпълненията. Нарушаването на регламента за време би довело до дисквалификация на участника;
 4. Попълнете в заявката желаната дата за изява на Вашия колектив;
 5. Изпълненията ще се оценяват от компетентно жури;
 6. Ще бъдат присъдени награди за първо, второ и трето място в различните направления, групи и категории;
 7. Ще бъдат оценявани по-високо групи облечени с автентични носии характерни за съответното населено място или район.

ЖУРИРАНЕ НА КОНКУРСА:

Участниците в конкурсната програма се оценяват от квалифицирано професионално жури в областта на българския песенен и танцов фолклор.

Журито заседава след края на изпълненията и обявява класирането. Класирането не подлежи на обжалване от групите.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 • Стил на изпълнение - съобразно региона, от който са песните и танците.
 • Начин на изпълнение (артистичност и настроение на участниците при представянето си).
 • Техника на изпълнение (оценка на песенните и танцувалните възможности на участниците).
 • Оригиналност на композицията.

НАГРАДЕН ФОНД:

Всички индивидуални участници и групи получават грамота.

Класирането се обявява след приключване изпълненията на всички участници.

За всяка възрастова група на отделните раздели в категориите се присъждат:

 • Първо.
 • Второ.
 • Трето място.

Специални награди:

 • Специална награда на Кмета на Община Елена.
 • Награда на НЧ „Напредък”.
 • Награди на спонсори.

Осигурените награди се разпределят САМО между участниците в КОНКУРСНИЯ РАЗДЕЛ.

Този статут е отворен и организаторите могат да го изменят, съгласно нуждите, през следващите издания на фестивала.

Организаторите си запазват правото да видео филмират, фото заснемат изпълненията на участниците в конкурса с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

 • групи - 8 лв. на участник,  групи над 20 участника заплащат таксата за 20 души.
 • детски групи - 5 лв. на участник,  групи над 20 участника заплащат таксата за 20 души.
 • индивидуални изпълнители - 10 лв.

Таксите за участие трябва да бъдат внесени до 01 април 2019 г. по следната сметка:

Читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена

IBAN: BG89 CECB 9790 10H9 4231 00.

BIC: CECBBGSF.

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - клон Велико Търново.

Основание: Такса участие във фестивал / име на групата.

Желаещите да участват във Фолклорен фестивал - надиграване и надпяване „Веселие в Елена“ трябва да изпратят заявка по образец, която е неразделна част от настоящия статут в срок до 01-ви април 2019 г.

Заявките се подават на адрес: 5070 гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 2 или на e-mail: veselie.v.elena@abv.bg

ЗАБЕЛЕЖКА:

За всеки състав се изпраща отделна заявка!

С подаването на Заявката за участие се изпраща и копие от платежното нареждане. В платежното нареждане в графата „основание“ се записва: Участие във фестивал и името на групата. При неявяване сумата не се възстановява!

Заявките за участие се приемат до 01-ви април 2019 г.

Редът на явяване се определя от организаторите след изтичането на крайния срок за подаване на заявките.

След 15.04.2019 г. всеки състав, подал заявка за участие може да получи информация за часа на явяването си на тел.: 0878649629 - Христо Йорданов или на тел.: 0888 154 057 - Йорданка Грънчарова.

След пристигането си в гр. Елена, участниците регистрират присъствието си в Туристически информационен център - гр. Елена.

За повече информация: http://visit.elena.bg/.

Разходите за транспорт, нощувка и престой са за сметка на участниците!

РЕГИСТРАЦИЯ:

Регистрацията на участниците  се извършва 1 час преди обявяването на началото на фестивала т. е. от 09:00 часа на всеки от фестивалните дни в Туристически информационен център - гр. Елена.

Лица за контакти:

0888 154 057 - Йорданка Грънчарова;

0878 649 629 - Христо Йорданов;

0878 649 628 - Сибел Мехмедова.

Място на провеждане: 5070 Елена,undefined

Коментари