Фолклорен фестивал "Северняшка китка"

15 ЮНИ

XXIV ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „Северняшка китка”

гр. Павликени, 15-16 юни 2019 година

Фолклорен фестивал „Северняшка китка” гр. Павликени е една от крупните прояви в община Павликени, която ще се проведе под егидата на кмета на общината инж. Емануил Манолов на 15 и 16 юни 2019 г. (събота и неделя), от 10:00 часа в Летен театър „Никола Гюзелев“ гр. Павликени (при неблагоприятни метеорологични условия в сградата на Народно читалище „Братство – 1884”).

Фестивалът е част от културният календар на Министерство на културата.

За двадесет и четвърти пореден път НЧ „Братство – 1884” ще реализира тази инициатива за популяризиране на ценните български традиции, съхранени от нашия народ през вековете.

Фестивалът е с конкурсен характер. Компетентно жури оценява участниците в отделните категории и във всяка от тях се присъждат първа, втора и трета награда.

Целта на фестивала е представяне на  постиженията в областта на народното творчество от цялата страна: индивидуални изпълнители /певци, музиканти и танцьори/ и групи /инструментални, певчески и танцови/, които изпълняват автентичен и обработен български фолклор.

Класираните на първо място в различните категории и раздели получават – златен медал и диплом, на второ място – сребърен медал и диплом, и трето място- бронзов медал и диплом.

Резултати от класиране и връчване на наградите:

 • от 12:30 ч.  до 12:45 ч. във фестивалния ден.
 • от 15:30 ч.  до 15:45 ч. във фестивалния ден.
 • от 17:30 ч.  до 17:45 ч. във фестивалния ден.

(Присъдени награди не се изпращат с куриер)

Специална награда  на името на Янка Рупкина – диплом и кристален плакет.

Всички участници получават грамота за участие.

За по-добрата организация и изработването на графика с участията е необходимо до 18 май 2019 г. да изпратите попълнена приложената заявка/ки (за всяка категория и раздел отделна заявка) за участие. Графика с участията ще бъде поместен на сайта: http://bratstvo.free.bg . На същият сайт ще откриете и класиранията след приключването на фестивала, както и статут и заявка за участиe.

Редът на участие във фестивала ще зависи единствено от навременното изпращане на заявките от участниците.

Таксата за участие е в размер на 5,00 лв. за индивидуалните изпълнители и 10,00 лв. за колективите и се заплаща в деня на участие.

Пътните и дневните разходи са за сметка на участниците.

При пресрочване на времето за изява, журито може да прекрати изпълнението!

Забележка: Не се допускат до участие изпълнения на стари градски песни.

Изисквания за участие на индивидуални и колективни изпълнители:

Категория А . ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

РАЗДЕЛ 1 . НАРОДНО ПЕЕН:

 • ПЪРВА ГРУПА- ДО 16 г. - до 6 минути
 • ВТОРА ГРУПА - НАД 16 г. - до 6 минути

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ:

 • ПЪРВА ГРУПА - ДО 16 г. - до 6 минути
 • ВТОРА ГРУПА - НАД 16 г. - до 6 минути

Категория Б.  ПЕВЧЕСКИ СЪСТАВИ

РАЗДЕЛ 1.   АВТЕНТИЧНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ:

 • ПЪРВА ГРУПА - ДО 16 г. - до 6 минути
 • ВТОРА ГРУПА - НАД 16 г. - до 6 минути

РАЗДЕЛ 2. ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР:

 • ПЪРВА ГРУПА - ДО 16 г. - до 6 минути
 • ВТОРА ГРУПА - НАД 16 г. - до 6 минути

Категория В :  ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ И АНСАМБЛИ

 • РАЗДЕЛ 1. – АВТЕНТИЧНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ - до 6 минути
 • РАЗДЕЛ 2 – ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР - до 6 минути

(без ограничение на възрастта)

Категория Г:   ТАНЦОВ ФОЛКЛОР

РАЗДЕЛ 1. ТАНЦОВИ СЪСТАВИ И КЛУБОВЕ ЗА АВТЕНТИЧЕН / ИЗВОРЕН/ ФОЛКЛОР.

 • ПЪРВА ГРУПА - ДО 16 г. - до 8 минути
 • ВТОРА ГРУПА - НАД 16 г. - до 8 минути

РАЗДЕЛ 2. ТАНЦОВИ СЪСТАВИ И КЛУБОВЕ ЗА ОБРАБОТЕН  ФОЛКЛОР

(сценично разработен танц и хореография)

 • ПЪРВА ГРУПА - ДО 16 г. - до 8 минути
 • ВТОРА ГРУПА - НАД 16 г. - до 8 минути

Категория Д: ОБРЕДИ, ОБИЧАИ И ФОЛКЛОРНИ ПРАКТИКИ – цялостно сценично представяне, без ограничение на възрастта – до 15 мин.

При класирането се разделят до 16 – годишна възраст и над 16 – годишна възраст, затова е необходимо в заявката за участие възрастта им да бъде задължително посочена.

ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И УЧАСТИЕТО:

Петър Петров  - секретар при НЧ „Братство – 1884” тел.: 0885 005 353

Йордан Кабаиванов – организатор тел.: 0886 293 890

Сергей Маринов – организатор тел.: 0885 637 601

ЗА ЗАЯВКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

е-mail: bratstvo_pavlikeni@abv.bg        

website: http://bratstvo.free.bg

или на адрес:

обл. Велико Търново, 5200 Павликени

пл. „Свобода” № 7

НЧ „Братство – 1884”

За XXIV Фолклорен фестивал  „Павликени”

Място на провеждане: 5200 Павликени,undefined

Коментари