Втори фоклорен фестивал „На мегдано у Драгичево“

16 ЮНИ

ВТОРИ ФОЛКЛОРEН ФЕСТИВАЛ

„НА МЕГДАНО У ДРАГИЧЕВО“ – ДРАГИЧЕВО 2019

Фолклорния фестивал „На мегдано у Драгичево“ 2019 ще  се проведе на 16 юни 2019 г. на открита сцена пред читалището в село Драгичево.

Целта на фестивала е поддържане на народните обичаи, инструментален и танцов фолклор, песенен и словесен с цел съхраняване на националното ни културно богатство в неговото многообразие.

Организатор  е НЧ „Пробуда  – 1922 г.“, Кметство Драгичево с  подкрепа на Община Перник. Фестивалът  няма   конкурсен характер.

Всяка институция получава грамота за участие и плакет. Най -малкият и най - възрастният от всички участници във фестивала получават предметни награди.

Няма ограничения за възрастта на участниците.

Транспортните и дневни разходи са за сметка на участниците.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Вторият фоклорен фестивал „На мегдано у Драгичево“ – Драгичево 2019 ще се проведе на 16.06 /неделя/ 2019 г. на  открита сцена в центъра пред читалището в с. Драгичево. Фестивалът няма  конкурсен  характер, но има за цел поддържане на народните обичаи, инструментален и танцов фолклор, песенен и словесен с цел съхраняване на националното ни културно богатство в неговото многообразие.

Няма възрастови ограничения за участниците.

ИЗИСКАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Всяка институция се представя с блок - програма до 15 минути.

НАГРАДЕН ФОНД:

Всяка институция получава грамота и плакет за цялостно представяне.

Транспортните и дневните разходи са за сметка на участниците.

Желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят заявка по образец на e-mail: nch_probuda@abv.bg в срок до 31.05.2019 година и до изчерпване на времето за фестивалният ден. След тази дата  или изчерпване на времето заявки НЕ се приемат.

Графикът за реда на явяване ще бъде публикуван във фейсбук  страницата на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА-1922Г.“ – СЕЛО ДРАГИЧЕВО, ОБЩИНА ПЕРНИК.

За контакти и справки: e-mail: nch_probuda@abv.bg

тел.: +359 885 731 989 – чит. секретар  Людмила Филипова

Място на провеждане: Драгичево,undefined

Коментари