Национален конкурс за хумористичен фолклор

31 АВГ
За контакт: 0878/142 452 - МАРИЯНА ИВАНОВА

НЧ „НАПРЕДЪК - 1884” ГР. КИЛИФАРЕВО,

 КЛУБ „ТРАДИЦИИ” И  КМЕТСТВО КИЛИФАРЕВО

ВИ КАНЯТ НА

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА

ХУМОРИСТИЧЕН ФОЛКЛОР

„УСУКАНО ПО КИЛИФАРСКИ – 2019 г.”

По традиция в дните около голяма богородица / по стар стил / честваме празника на град  Килифарево, който се намира в Северна България, община Велико Търново. Селището е с утвърдено име на балканската и европейска карта, когато преди 650 години лично Константинополският патриарх го дава като ориентир, в сътвореното от него житие на Теодосий Търновски.

Връщайки се назад през вековете, ние сме горди, че Килифарево носи историческите маркери на ключови моменти в историята ни още от времето на второто българско царство. Тук е била разположена една от крепостите на Асеновци, контролираща старопланинския проход „Хаинбоаз”. В близост до Килифарево е основана  школата  на Теодосий Търновски. При падане на България под турско робство крепостта-манастир е обсадена, превзета и опожарена. В последствие на това място е възникнал сегашният Килифарев ски манастир, който  заедно с книжовната школа има всепризнато влияние за формиране на средновековната българска и европейска култура, науки, изкуства.

Във великата килифарска лавра се подготвят за мисията си двама всепризнати и тачени православни светители – Свети Евтимий патриарх Търновски и Киприян - митрополит Московски.

През 2019 г. празникът на града  ще се проведе на 31 август и елемент от празничната програма е Пети национален конкурс за хумористичен фолклор.

„УСУКАНО ПО КИЛИФАРСКИ”

Гайтанджийството е един от най-добре развитите занаяти в Килифарево. Произведените тук гайтани са еталон за най-високо качество в продължение на три века на територията на три континента. Заради тънкото и равно пресукване на гайтаните, се появява и прочутият израз „Усукано по Килифарски” – критерий за продукция с добро качество.

ЦЕЛ НА ФОЛКЛОРНИЯ КОНКУРС

 1. Популяризиране, запазване и обогатяване на българската национална култура и традициите на българина, чрез песните, танците, обичаите и речевия фолклор.
 2. Даване възможност за изява на млади изпълнители и издирване на нови, неизвестни хумористични песни, танци, обичаи и речеви фолклор.
 3. Утвърждаване на фолклорния конкурс като значимо събитие в културния календар на община в. Търново.

УЧАСТНИЦИ

 1. Право на участие имат непрофесионални колективи и индивидуални изпълнители за автентичен и обработен фолклор - певчески групи, хорове, състави, ансамбли, танцови състави, клубове за народни танци, разказвачи и други.
 2. Всеки кандидат попълва заявка за участие по образец до 20.08.2019 година.
 3. Редът за участие се определя от организаторите.  В срок до 24.08.2019 г. Ще бъде предоставена информация за участието на посочения  пощенски, е-mail адрес или телефон в заявката.

ФИНАНСИРАНЕ

 1. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица за транспорт, нощувки, храна и командировъчни са за сметка на участниците.
 2. Такса за участие не се заплаща.

 НАГРАДЕН  ФОНД

 • СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА КМЕТА НА ГР. КИЛИФАРЕВО ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ - 100 ЛЕВА.
 • ЛАУРЕАТИ ПО ЖАНРОВЕ – ДИПЛОМ, ПЛАКЕТ И ПАРИЧНА ПРЕМИЯ.
 • ВСИЧКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ  ПОЛУЧАВАТ  ГРАМОТА ЗА УЧАСТИЕ.

 РЕГЛАМЕТ

РАЗДЕЛ  АВТЕНТИЧЕН  ФОЛКЛО

А. РАЗКАЗВАЧИ  НА СЛОВЕСЕН  ФОЛКЛОР – до 5 мин.

Б. ПЕСЕНЕН ФОЛКЛО:

 • ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ, АНСАМБЛИ – 2 ХУМОРИСТИЧНИ ПЕСНИ – до 8 мин.
 • ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ДУЕТИ, ТРИА –  1 ПЕСЕН  до 3 мин.

В. ТАНЦОВ ФОЛКЛОР:

 • СЮЖЕТЕН ИЛИ ОБРЕДЕН ТАНЦ С  ХУМОРИСТИЧНА ТЕМАТИКА - до  5 мин.

Г.  ОБИЧАИ - до 10 мин.

РАЗДЕЛ ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР

 А. ПЕСЕНЕН ФОЛКЛОР:

 • НАРОДНИ ХОРОВЕ, ГРУПИ И АНСАМБЛИ – 2 ХУМОРИСТИЧНИ ПЕСНИ до 8 мин.
 • ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ДУЕТИ, ТРИА – ПЕСЕН до 3 мин.

 Б. ТАНЦОВ ФОЛКЛОР:

 • ТАНЦОВИ СЪСТАВИ И КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ХОРА – СЮЖЕТЕН,  ХУМОРИСТИЧЕН ТАНЦ до 5 мин.                                                                                                                                                                             

РАЗДЕЛ АВТОРСКИ ТВОРБИ НА ФОЛКЛОРНА ОСНОВА:

 • РАЗКАЗВАЧИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ХУМОРИСТИЧНИ АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ до 5 мин.
 • ПЕВЦИ, ПРЕДСТАВЯЩИ  ЕДНА  АВТОРСКА  ХУМОРИСТИЧНА ПЕСЕН.

ЗАБЕЛЕЖКА:

 • ПЕСНИТЕ ДА СА С ХУМОРИСТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ, НЕ ИЗОБЩО С ВЕСЕЛА ТЕМАТИКА.
 • НЕ СЕ ДОПУСКАТ ВУЛГАРНИ ТЕКСТОВЕ.
 • ОТ ЕДНА ГРУПА НЕ СЕ ДОПУСКАТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, РАЗКАЗВАЧ, ДУЕТ, ТРИО.
 • ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ОСИГУРЯВАТ САМИ СЪПРОВОДА СИ.  (МУЗИКАЛНИТЕ НОСИТЕЛИ ДА СА НА CD - АУДИО ФОРМАТ)

ЗА КОНТАКТИ И ЗАЯВКИ:

5050 ГР. КИЛИФАРЕВО

НЧ „НАПРЕДЪК 1884”,  ПЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 4

GSM: 0878/142 452 - МАРИЯНА ИВАНОВА – читалищен секретар

E-mail: napredak_kilifarevo@abv.bg

Място на провеждане: 5050 Килифарево,undefined

Коментари