Фестивал "Сцена под липите"

15 ЮНИ

НЧ ”Пробуда - 1901 г.”, с. Николово, Община Русе

Шести национален фолклорен фестивал „Сцена под липите”

15 - 16 юни 2019 г. в красивата местност Лесопарк „Липник” (Текето),

край град Русе.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

В Национален фолклорен фестивал „Сцена под липите” могат да вземат участие танцови състави, певчески колективи, индивидуални изпълнители и оркестри от цялата страна, подали заявка за участие до 30 май 2019 г. 

Броят на участниците е неограничен. Разходите за транспорт, храна и други средства, свързани с участието във фестивала са за сметка на участниците.
Фестивалът има конкурсен характер, без такса за участие.

ПЪРВИ РАЗДЕЛ: „АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР” - певчески и танцов.

КАТЕГОРИЯ А: АВТЕНТИЧНИ ПЕСНИ и ТАНЦИ-ГРУПИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

Участниците се разпределят в две възрастови групи: до 18 години и над 18 години, като времетраенето трябва да бъде до 6 минути.

ВТОРИ РАЗДЕЛ: „ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР”

 1. Танцови състави –времетраене до 10 минути:
 • първа възрастова група: 7-12 год.
 • втора възрастова група:12-18 год.
 • трета възрастова група: над 18 год.
 1. Камерни танци-времетраене до 6 мин.
 • до 18 год.
 • над 18 год.
 1. Певчески състави и хорове за обработен фолклор – времетраене до 6 мин.
 • под 18 год.
 • над 18 год.
 • индивидуални изпълнители.

*Участниците представят блок програма или отделни изпълнения до 10 минути.

Няма ограничения на броя и възрастовия състав на изпълнителите.

ТРЕТИ РАЗДЕЛ: ОРКЕСТРИ, ГРУПИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ МУЗИКАНТИ.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти, музиковеди и фолклористи.

Класираните изпълнители и групи получават награди и грамоти.

Във всички раздели: Първо, второ и трето място-плакет и грамота.

Специални награди-на кмета, на журито и на публиката, купи и медали. Награждаване в края на всеки фестивален ден.

Място на провеждане: 7057, България

Коментари