Балкански събор на българска песен - Априлци

22 ЮНИ
За контакт: 0885 94 25 23

Балкански събор на българската песен

Априлци 2019

 I. СТАТУТ НА СЪБОРА

Националният Балкански събор на българската песен се организира от НЧ ”Бъдеще - 1894”, гр. Априлци, с подкрепата на Община Априлци. Провежда се всяка година в последната събота на месец юни, около Еньов ден в  Читалището в кв.Острец.Символично на този ден се открива и летния туристически сезон. Програмата се реализира в рамките на един ден.В събора могат да участват самодейни колективи.Няма възрастови ограничения за участниците.

Фестивалът е с конкурсен характер.

Участниците се оценяват от жури в състав:

Председател:    

Доц. Манол Михайлов - БАН

Членове:  

Илка Димитрова - музикален р-р БНР;

Цветан Цонев - музикален педагог;

Росица Христова -х ореограф.

Не се заплаща такса за участие.

Всички разходи по пътуване и престой са за сметка на участниците.

ЦЕЛИ НА СЪБОРА:

Събора се провежда в името на популяризиране на българските: фолклор, танци, песни и предаване и приемственост на традициите на младото поколение, превръща се и в място за контакти на самодейци от цялата страна.

РЕГЛАМЕНТ:

Събора ще се проведе на 22.06.2019 г. /събота/. Програмата започва в 10:00 часа. Изпълнителите ще се представят в 3 раздела:

 1. Народни песни:

  • индивидуални изпълнители-1 песен /до 5 минути/;
  • певчески групи – 3 песни /до 10 минути/. 

 2. Танци:

  •  колективи - /до 10 минути/.

3. Популярни български песни:

  • индивидуални изпълнители – 1 песен /до 5 минути/;
  • певчески групи – 3 песни /до 10 минути/.

В тези три раздела участниците ще бъдат оценявани в две възрастови категории:

  • първа възрастова група – до 14 години;
  • втора възрастова група – над 14 години.

Крайния срок за получаване на заявките за участие е 10.06.2019г. Участието е според реда на записването.При получаване на заявките участниците получават информация за часа на представянето си.

Награди:

  • Първа, Втора и Трета награда, медал и диплом /за всяка група/;
  • Голямата награда “Лауреат” – диплом и плакет – за цялостно представяне на организация;
  • Награда на Кмета на Община Априлци.

 Всички участници получават грамота за участие.

Наградите ще бъдат връчени след края на събора. При отсъствие на отличените, организаторите изпращат наградата по пощата.

За допълнителна информация:

Tел.: 0885 94 25 23

Велиана Ангелова – Секретар на НЧ ”Бъдеще - 1894”

E- mail: kotuniache@abv.bg

Място на провеждане: Априлци,undefined

Коментари