Национален фолклорен фестивал "Ехо от родния край"

10 АВГ
За контакт: 0896 850422

Фолклорният фестивал  Ехо в родния край – Георги Горелски се организира от НЧ ”Напредък - 1898” и Кметство с. Търнава, под патронажа на кмета на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков.

Фестивалът носи името на народния певец Георги Горелски, роден и израснал в село Търнава. Идеята възниква през 2013 година, когато в Димитровград ни „ напомниха“ за  Георги Горелски, за „ тракийския славей“, както го наричаха специалистите. Оттогава пет поредни години през м. август, около Богородица, самодейци от страната, любители на фолклора огласят сцената пред Читалището.

„Ехото“ от песните на талантливия учител от Търнава се „ върнаха“ в родния край.

 • Фестивалът е част от дейността на НЧ „ Напредък - 1898”;
 • Фестивалът е уникална среща на изпълнители от различни жанрове на музикалното и танцово изкуство;
 • Във фестивала участват фолклорни и певчески състави и индивидуални изпълнители;
 • Фестивалът няма конкурсен характер.

Дата на празника: 10 август 2019 година.

Място на провеждане – открита сцена пред читалището (при лошо време- в салона).

Цели на фестивала:

 • Съхраняване и популяризиране на фолклора, танцовото изкуство, българската народна песен и инструментална музика, като уникално творчество.
 • Даване възможност за изява на млади изпълнители и издирване на нови, неизвестни песни, танци и др.
 • Утвърждаване на фестивала като значимо събитие в Културния  календар на община Бяла Слатина и региона.
 • Стимулиране на културния туризъм в общината и района.
 • Превръщане на фестивала  в постоянно действащ културно-информационен център за съхраняване на  българското фолклорно наследство и национална идентичност.
 • Съхраняване и популяризиране уникалността на песните на Георги Горелски, като част от българския фолклор.

Условия за участие:

 • Право на участие имат само непрофесионални колективи и индивидуални изпълнители ( певчески групи, инструменталисти, танцови състави).
 • Всеки кандидат за участие попълва “Заявка за участие” – по приложения образец.
 • Участниците, които ще нощуват да заявят това заедно със заявката за участие в срок до 26.07.2019 година.
 • Краен срок за подаване на заявки за участие е 26.07.2019 година.

Времетраене:

 • индивидуално участие - 5 минути.
 • певчески групи - 10 минути.
 • танцови състави - 15 минути.

Общото времетраене за участието на състави и индивидуални изпълнители от едно населено място да не надвишава 30 мин.

 • Всички участници осигуряват сами съпровода си ( музика на живо или CD носител).
 • Потвърждението за деня и часа на участие, ръководителите ще получат след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие (най-късно до 31 юли).

Всички участници ще получат грамота за участие и отличителен знак от фестивала.

Организация на фестивала:

 • Организаторите поемат една закуска и вода в деня на участието.
 • Всички разходи по транспорт, нощувка и командировъчни са за сметка на участниците.
 • Такса участие във фестивала не се събира.
 • Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.
 • Ръководителите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието.
 • Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.
 • Програмата на Фестивала се определя от организаторите и не подлежи на коментар.
 • С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на Фестивала.
 • Организаторите си запазват правото да снимат и записват изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да плащат права и обезщетения.

Фестивалът  ще се проведе в село Търнава, което се намира на 7 км. от Общинския център- Бяла Слатина и на 50 км. от областния град - Враца.

Уважаеми колеги,

моля да предоставите информацията до всички,проявяващи интерес институции - читалища, пенсионерски и други клубове, школи, центрове за работа с деца, Младежки домове , училища и други.

За контакти и заявки:

3252 с.Търнава, обл. Враца

НЧ “Напредък - 1898”

ул. „ Г. Димитров” 107

GSM: 0896 850422

Татяна Мариновска

е-mail: chital_napredak@abv.bg

3252 с.Търнава, обл. Враца

Кметство

ул. „ Г. Димитров” 110

Тел: 09139 2270;  GSM: 0899 161079

Габриела Раловска

е-mail: gabi_l.r@abv.bg

Място на провеждане: 3252 Търнава,undefined

Коментари