Национален фолклорен фестивал

10 АВГ
За контакт: 0884/892 411; Атанас Костов

Уважаеми читалищни дейци, самодейци, народни певци и инструменталисти, на 10.08.2019 г., ще се проведе III-ти Национален фолклорен фестивал за народни оркестри „ФОЛКСТРАЖ“ 2019

Фолклорният  празник ще се проведе на 10.08.2019 г. (събота), от 16:00 часа, на открита сцена на централния площад в град Стражица, а при лоши метеорологични условия, в зимното кино.

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:

 • Съхраняване и популяризиране на фолклора, българската народна песен и инструментална музика.
 • Даване възможност за изява на народни певци и музиканти и издирване на нови, неизвестни народни песни и инструментални мелодии.
 • Утвърждаване на фестивала като значимо събитие в културния календар на град Стражица.
 • Превръщане на фестивала в постоянно действащ културно-информационен център за съхраняване на българското фолклорно наследство и национална идентичност.
 • Съхраняване и популяризиране уникалността на българския фолклор.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

ФФ “Фолкстраж“   2019 е с конкурсен характер.

 • Право на участие имат само народни оркестри с автентични народни инструменти, (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, битов тъпан и др., като се допуска и акордеон), за предпочитане (но не задължително) с народен певец и/или певица, вокални триа и квартети.
 • Не се допуска използването на ел. китари, синтезатори, барабани, както и духови инструменти (кларнет, саксофон, тромпет и др.).
 • Времетраене на изпълненията: общо времетраене - 30 минути.
 • Всеки кандидат за участие попълва “Заявка за участие” – по приложения образец, като прилага кратка анотация на оркестъра.
 • Краен срок за подаване на заявки за участие - 07.2019 година.
 • Потвърждението за часа на участие, ръководителите ще получат след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие.
 • Участниците ще се оценяват от компетентно жури.

Наградният фонд на фестивала предвижда плакети, дипломи и парични награди за:

 • I, II и III място.
 • Наградата на Кмета на Община Стражица.
 • Наградата на НЧ „Развитие 1895“ гр. Стражица.
 • Наградата на Генералния спонсор на ФФ „Фолкстраж“.
 • Наградата – Гласът на ФФ „Фолкстраж“ 2019 (за народните певци /певици).
 • Наградата – най-атрактивен инструменталист на ФФ „Фолкстраж“ 2019.
 • Наградата на Национално сдружение „Фолклорен извор“.
 • Наградата на Музикална компания „Латона лайф“.

СЛЕД НАГРАЖДАВАНЕТО – ИМРОВИЗИРАН ФОЛК СЕШЪН.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА:

 • Организатори на Фестивала са Община Стражица и Народно Читалище „Развитие 1895”.
 • Всички разходи за транспорт, нощувка и храна са за сметка на участниците.
 • На желаещите да нощуват в гр. Стражица ще бъде оказано съдействие за резервации.
 • Такса участие във фестивала не се събира.

За контакти и заявки:

НЧ „Развитие 1895“

Ул. „Сава Цонев“ № 2

Гр. Стражица; обл. В. Търново; п.к. 5150

Тел.0884/892 411; Атанас Костов – Председател

еmail: razvitie1895@abv.bg

Тел.: 0876/118 457 ; Пламен Пенев – Директор дирекция хуманитарни дейности в Община Стражица  

email: kultura_str@abv.bg

Място на провеждане: 5150 Стражица,undefined

Коментари