Фестивали на Сдружението на софийските народни читалища

26 ФЕВ

26.02.2020 от 11:00 часа в залата на НЧ “Славянска беседа-1880”

Редовно Общо годишно отчетно събрание на ССНЧ-2005

Дневен ред:  

  1. Отчетен доклад на УС за дейността на ССНЧ-2005 през 2019 г.
  2. Счетоводен отчет. Финансов резултат за 2019 г.
  3. Отчет на Контролния съвет на Сдружението.
  4. Изказвания по т. 1, 2 и 3. Предложения.
  5. Освобождаване на председателя, членовете на управителния съвет и контролния съвет поради изтичане на мандата.
  6. Избор на председател, членове на управителния и контролния съвет.
  7. Разни.

Април 2020 – Обща художествена изложба

22 април подреждане на изложбата

23 април от 17:30 часа откриване на изложбата във фойаето на театър „Открита сцена” /“Сълза и смях“

Такса за участие – 25 лева за школа. Представените за участие творби да бъдат в паспарту 50 Х 70, надписани на компютър или машина и да не надвишават 6 броя от школа. Ръководителите на школите-участници в изложбата носят картините и участват в подреждането на изложбата ден преди откриването.

Таксата за участие се внася в НЧ “Славянска беседа” на 02 и 03 април от 14:00 до 16:00 часа

За въпроси, свързани с участие в изложбата се свържете с организаторите:

Народно читалище “Славянска беседа -1880 ” – тел: 02/988 28 09

Народно читалище “Цанко Церковски - 1946 ” – тел:02/983 29 61

9 – 10 май 2020 – Фестивал – конкурс за инструменталисти възпитаници на Детските музикални щколи при Софийските читалища

Награждаване на 27 май 2020 г.

Домакин – Народно читалище  “Проф. Андрей Стоянов-2003”

Такси за участие: Оркестър – 35 лева.

 Ансамблова формация – 25 лева.

 Индивидуални изпълнители – 20 лева.

Документите и таксата за участие ще се приемат в читалище “Славянска беседа- 1880” на 23 и 24 април от 14:00 до 16:00 часа.

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:

Читалище “Константин Величков-1979” – тел: 02/824 49 73

Народно читалище “Проф. Андрей Стоянов-2003” – тел: 02/983 34 33

Народно читалище “Роден край -1931” – тел: 02/822 32 28                  

15 и 16 май 2020 – Фестивал на вокалното изкуство.

Гала – концерт на 27 май – 18:00ч.

Домакин – Народно читалище “Братя Миладинови-1917” - Княжево

Такси за участие: Хорова формация – 30 лева.

Индивидуално изпълнение – 15 лева.

Заявленията и таксата за участие се внасят в читалище “Райко Алексиев-1947”

на  7 и 8 май от 11:00 до 17.00 часа.

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:

Народно читалище “Р. Алексиев-1947” – тел:02/952 57 61

Народно читалище “Хр. Смирненески-1945” – тел: 02/952 06 42

16 и 17 май 2020 – Фестивал на театралното изкуство.

Домакин – Народно читалище “Славянска беседа-1880”

Такси за участие:

Пиеса до 15 минути – 50 лева.

Пиеса до 30 минути - 70 лева

Песа до 60 минути – 120 лева

Пиеса над 60 минути - 150 лева

Заявленията и таксите за участие ще се приемат в читалище “Славянска беседа”

на 23 и 24 април от 14:00 до 16:00 часа.

За регламент и заявление за участие се свържете с организаторите:

Народно читалище “Н. Й. Вапцаров - 1922” – тел: 02/855 20 48

Народно читалище “Славянска беседа - 1880” – тел: 02/988 28 09

16 и 17 май 2020 – Фестивал на танцовото изкуство /класически, фолклорни, характерни, модерни и др. танци/.

Гала – концерт на 30 май от 11:00 часа

Домакин – Народно читалище “Аура -1929”

Такси за участие:

Ансамблово изпълнение – 50 лева.

Групи - 40 лева

Танцова двойка - 25 лева

Индивидуално изпълнение – 20 лева.

Заявленията и таксите за участие се внасят в Народно читалище “Цанко Церковски-1946” на 29 и 30 април 2020г. от 11:00 до 17:00 часа.

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:

Народно читалище “Аура-1929” – тел: 02/822 16 18

Народно читалище “Цанко Церковски-1946” – тел: 02/983 29 61

Фестивалите ще бъдат журирани от изтъкнати творци и педагози. Класираните изпълнители ще участват в заключителния за всеки един фестивал концерт. Таксите за участие са за присъщи на всеки фестивал разходи: афиши, жури, грамоти, дипломи, награди. Можете да ги внесете на ръка срещу квитанция или по банков път в сметката на ССНЧ: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК София – клон Аксаков

IBAN – BG36UNCR76301077525159

BIC - UNCRBGSF

Коментари