Фестивал на инструменталното изкуство

9 Май

РЕГЛАМЕНТ

за участие в XVII-ти фестивал-конкурс за инструменталисти

възпитаници на Детските музикални школи при Софийските читалища

Дни за провеждане на фестивала-конкурс –  09-10 май 2020 година.

Място на провеждане – Читалище "Акад. Андрей Стоянов-2003".

Участници:

 • Настоящи ученици по класически инструменти в ДМШ.

Възраст:

 • За индивидуални изпълнители – до навършени 25 години.
 • За ансамблови формации – до навършени 25 години.

Музикални инструменти:

 • Пиано
 • Цигулка
 • Китара
 • Акордеон
 • Други струнни и духови /без народни/ инструменти.

Разпределение:

ПИАНО, ЦИГУЛКА

Група - Възраст (към 09. 05. 2020) - Времетраене

 • 1-ва - до навършени  7 години - до  5 минути;
 • 2-ра - до навършени  9 години - до  8 минути;
 • 3-та - до навършени 11години - до 10 минути;
 • 4-та - до навършени 13 години - до 12 минути;
 • 5-та - до навършени 15 години - до 15 минути;
 • 6-та - до навърщени 19 години - до 15 минути;
 • 7-ма - до навършени 25 години - до 15 минути.

КИТАРА, АКОРДЕОН И ДРУГИ СТРУННИ И ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Група - Възраст - Времетраене

 • 1-ва - до навършени 11 години - до  8 минути;
 • 2-ра - до навършени 14 години - до 10 минути;
 • 3-та - до навършени 16 години - до 10 минути;
 • 4-та - до навършени 19 години - до 12 минути;
 • 5-та - до навършени 25 години - до 12 минути.

АНСАМБЛОВИ И ОРКЕСТРОВИ ФОРМАЦИИ

До навършени 25 години на участниците. Времетраене-до 15 минути.

Времетраенето може да бъде по-кратко от посоченото за групата, но не е желателно да го надвишава.

Репертоар-по избор. Желателно е изпълнителят да представи пиеси от различни музикални стилове. Ще бъде поощрено представянето на български автори.

Класиране:

 • по групи като отлично представил се;
 • много добре представил се;
 • поощрение.

По преценка на компетентното жури, във всяка възрастово група може да бъдат присъдени по няколко награди от една и съща степен, както и в някоя от степените да не бъде присъдена награда. Ще бъдат присъдени награди за най-добро изпълнение на пиеса от всеки стил и за най-добро изпълнение на пиеса от български автор. По преценка, журито има възможност да връчи и своя награда.

Документи за участие:

 • заявление по образец;
 • акт за раждане /ксерокопие/;
 • такса за участие20 лева за индивидуален изпълнител;
 • 25 лева за ансамблова формация;
 • 35 лева за оркестър.

Документите и таксата за участие ще се приемат  само на 23 и 24 април 2020г. между 14:00 и 16:00 часа в читалище “Славянска беседа-1880” – София. ул. “Г. С. Раковски” №1 27.

Организатори:

 • Народно читалище "Константин Величков-1979”,
 • Народно читалище "Академик А. Стоянов-2003”,
 • Народно читалище "Роден край – 1931“.

Домакин – „Народно читалище Академик Андрей Стоянов-2003”.

Часове за акустични репетиции се уговарят предварително с домакина на фестивала .

За връзка с организаторите:

Народно читалище „Константин Величков-1979”

Мариянка Даракчиева - секретар

Тел./факс: 02/824 49 73

Народно читалище „Академик Андрей Стоянов - 2003”

Лидия Николова – председател

Тел: 02/983 34 33

Народно читалище „Роден край-1931”

Мая Китова-секретар

Тел: 02/822 32 28

Колеги,  подготвянето на графиците за прослушване, в които трябва изпълнителите да бъдат подредени по възраст и групи, да бъде сборувано времетраенето на изпълненията на 30 минути, както и предвидени почивки между групите, в които журито да има достатъчно време за обсъждане, изисква продължително време. Това не позволява включването на участници след посочените дати, тъй като това води до разместване на времетраенето на всички групи и съответно изготвяне на нови графици.

Място на провеждане: ул. „Искър“ 62, 1000 Център

Коментари