Международен фолклорен фестивал "Цветна плетеница"

5 ЮНИ
За контакт: Ивайло Алексиев 0884/701 389

Международен

фолклорен фестивал  

„Цветна плетеница“- София 2020

гр.София, Район „Кремиковци”, гр. Бухово,

Градски парк зад Дом на културата- гр.Бухово

05-07 юни 2020 г.

 

ОРГАНИЗИРАН ОТ

Сдружение „Full dance”, Сдружение „Цветна плетеница”

Народно читалище „Просвета - 1904” гр. Бухово

със съдействието на

Столична община и Кметство гр. Бухово

Фестивалът ще даде възможност за изява на множество любители на българският фолклор и ще повиши мотивацията им да се занимават с конструктивна творческа дейност в областта на танцовото, певческото и инструментално изкуство.

Фестивалът е отворен за всички читалища, културни институти, школи и състави, студия, ЦРД, групи, клубове и др. занимаващи се с български фолклор.

Фестивалът има конкурсен характер!

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Конкурсът ще се проведе в четири направления:

 • Български народни танци- танцови състави, ансамбли, камерни групи;
 • Вокални колективи и солови изпълнители на народни песни;
 • Инструментални състави и солови изпълнители на български народен инструмент;
 • Клубове за български хора.

Български народни танци- танцови състави, ансамбли, камерни групи

Журито ще класира участниците в три възрастови групи:

 • І възрастова група- до 10 години;
 • ІІ възрастова група- между 10 и 16 години;
 • ІІІ възрастова група- над 16 години.

Допуска се преминаване на участници от по- долна възрастова група в по- горна, но не повече от 50% от всички участници.

Всеки състав има право на два танца във възрастова група, но не повече от 10 минути.

Съставите могат да участват с повече от два танца, но заплащайки допълнителна такса за участие.

Всяко изпълнение се оценява отделно, а не цялостното представяне на колектива.

Критериите за оценяване са следните: техническите умения, ритмичност и артистичност на танцьорите, композиционната структура и хореографската идея на танците, способност на изпълнителите да пресъздадат хореографската идея и да завладяват публиката, музикален съпровод, съответствие на костюма, танцовите елементи и движения с фолклорната област от която е танца и др.

Вокални колективи и солови изпълнения (народна музика)

Журито ще класира участниците в три възрастови групи:

 • І възрастова група- до 10 години;
 • ІІ възрастова група- между 10 и 16 години;
 • ІІІ възрастова група- над 16 години.

Допуска се преминаване на участници от по- долна възрастова група в по- горна, но не повече от 50% от всички участници.

Всеки колектив има право на две групови изпълнения във възрастова група, но не повече от 8 минути.

Колективите могат да участват с повече от две песни, но заплащайки допълнителна такса за участие.

Соловите и дуетни изпълнители имат право на две изпълнения в рамките на 8 минути.

Всяко изпълнение се оценява отделно, а не цялостното представяне на колектива.

Критериите за оценяване са следните: вокални умения, артистичност и сценично поведение на изпълнителите, способност на изпълнителите да завладяват публиката, съответствие на костюма с фолклорната област от която е песента и други.

Инструментални състави и солови изпълнители на български народен инструмент

Журито ще класира участниците в три възрастови групи:

 • І възрастова група- до 10 години;
 • ІІ възрастова група- между 10 и 16 години;
 • ІІІ възрастова група- над 16 години.

Допуска се преминаване на участници от по- долна възрастова група в по- горна, но не повече от 50% от всички участници.

Всеки колектив има право на две групови изпълнения във възрастова група, но не повече от 10 минути.

Колективите могат да участват с повече от две музикални произведения, но заплащайки допълнителна такса за участие.

Соловите и дуетни изпълнители имат право на две изпълнения в рамките на 8 минути.

Всяко изпълнение се оценява отделно, а не цялостното представяне на колектива.

Критериите за оценяване са следните: майсторство, артистичност и сценично поведение на изпълнителите, способност на изпълнителите да завладяват публиката, съответствие на костюма с фолклорната област от която е произведението и др.

Клубове за български хора

Няма възрастови ограничения за участниците.

Всеки клуб изпълнява две хора от фолклорна област по избор.

Клубовете могат да участват и с повече от две хора, но заплащайки допълнителна такса за участие.

Няма изискване участниците да са в народни носии.

Хореографите и ръководителите нямат право да участват.

Критериите за оценяване са следните: техническите умения, ритмичност и артистичност на танцьорите, способност на изпълнителите да завладяват публиката, музикален съпровод, правилна позиция и/или движения на ръцете, стил и характер на хорото.  

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Фестивалът има конкурсен характер.

Фестивалът ще се проведе   от 05 до 07 юни 2020г. в гр. Бухово, Район „Кремиковци”, гр.София.

Задължително условие за участие е попълването на заявка по образец.

Програмата и реда за участие ще бъдат изработени след подаване на заявките и ще ви бъдат съобщени не по- късно от 20.05.2020 година.

Заявките се попълват на компютър и се подават не по късно от 10.05.2020г . на e-mail: cvetna.pletenica@gmail.com

След този срок заявки няма да се приемат.

Разходите за транспорт са за сметка на участниците.

Изпълненията трябва да са на CD, в MP3 формат или на живо.

Един състав има право да участва в няколко направления.

Организаторите не носят отговорност за изгубени или повредени вещи по време на фестивала.

Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.

Всеки ръководител носи отговорност за уреждането на авторските и сродни права, в съответствие с действащата Нормативна уредба на РБългария, свързани с участието на колектива  във фестивала.

ЖУРИ:

Журито е различно за всяка категория и се състои от доказани специалисти- хореографи, вокални педагози, диригенти, композитори и изпълнители в областта на българският фолклор.

Журито ще бъде обявено с предварителната програмата на фестивала.

НАГРАДЕН ФОНД:

 • Дипломи за всички участващи колективи и индивидуални изпълнители;
 • Плакети за класираните на І, ІІ и ІІІ място в отделните категории и възрастови групи;
 • Награди на спонсорите;
 • Награда за най- малък участник във фестивала;
 • Специална награда за най- атрактивно представяне;
 • Специални награди за костюм, за хореография, за дебют;
 • Награда на Кмета за комплексно представяне на колектив участващ в повече от едно направление.

ПАРИЧНИ НАГРАДИ:

 • В направление български народни танци:

І възрастова група- 1 награда 150 лв. 2 награда 100 лв. 3 награда 50 лв.

ІІ възрастова група- 1 награда 150 лв. 2 награда 100 лв. 3 награда 50 лв.

ІІІ възрастова група- 1 награда 150 лв. 2 награда 100 лв. 3 награда 50 лв.

 • В направление вокални и инструментални колективи и състави:

І възрастова група- 1 награда 100 лв. 2 награда 70 лв. 3 награда 30 лв.

ІІ възрастова група- 1 награда 100 лв. 2 награда 70 лв. 3 награда 30 лв.

ІІІ възрастова група- 1 награда 100 лв. 2 награда 70 лв. 3 награда 30 лв.

 • В направление солови изпълнители:

1 награда 80 лв. 2 награда 50 лв. 3 награда 30 лв.

 • В направление дуетни изпълнители:

1 награда 100 лв. 2 награда 70 лв. 3 награда 30 лв.

 • В направление клубове за хора:

1 награда 200 лв. 2 награда 120 лв. 3 награда 80 лв.

Забележка: При по- малко от три колектива във възрастова група или категория, парична награда не се присъжда!

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

 • В направление български народни танци таксата за участие е в размер на 10 лв. на участник.
 • В направление вокални и инструментални колективи и състави таксата за участие е 7 лв. на колективен член и 12 лв. на индивидуален или дуетен изпълнител.
 • В направление клубове за хора таксата за участие е в размер на 10 лв. на участник.

Таксата за участие се внася едновременно с подаването на заявката  по банков път не по- късно от 01.05.2020 година:

Сдружение "Школа по танци ФУЛДЕНС"

Интернешънъл Асет Банк

Клон Кремиковци

София- кв.Ботунец

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG41IABG84281001474401

Основание- Такса за участие от ...............

При желание от страна на съставите ще бъдат издавани фактури.

За допълнителна информация не се притеснявайте да се обърнете към нас:

Директор на фестивала - Ивайло Алексиев 0884/701 389

Креативен директор – Маргарита Димитрова 0897/924 248

Място на провеждане: 1830 Бухово,undefined

Коментари