Отдаване на почит към делото на Константин-Кирил Философ

14 ФЕВ

14 ФЕВРУАРИ 2020 г. от 11:00 ч.

ДЕН ЗА ОТДАВАНЕ ПОЧИТ КЪМ ДЕЛОТО НА

КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ

14 Февруари, денят на Успението на Константин-Кирил Философ, традиционно се отбелязва в Националния музей „Земята и хората“,  като ден за отдаване почит към делото на Константин-Кирил Философ.

Честванията се провеждат от 2009 година, като през годините съорганизатори на събитията са били Съюзът на българските писатели, Съюзът на българските музикални и танцови дейци, Националният църковно-исторически и археологически музей, Националната гимназия за древни езици и култури и други.

За десета поредна година се отбелязва съвместно с Кирило-Методиевския научен център при БАН.

На 14 февруари 2020 г. (петък), от 11:00 часа в зала „Гигантски кристали“ на “Националния  музей “ Земята  и  хората”, в серия от доклади  проф. Красимир Станчев (Трети римски университет)  и доц. д-р Камен Станев (КМНЦ-БАН) ще представят нови моменти от развитието на кирило-методиевските изследвания.

Място на провеждане: бул. „Черни връх“ 4, 1421 ж.к. Лозенец

Коментари