Осемнадесети фолклорен фестивал " Шопска песен"

31 Май
За контакт: 0878 69 42 19

Фолклорен фестивал „Шопска песен“, е първоприемник на „Празниците на Шопската народна песен“, които се провеждат от 1988г., по повод 100 години от записването на песента „Що ми е мило и драго, че се е пролет пукнала“ от локорския даскал Цветан Вълчинов.

ОРГАНИЗАТОР НА ФЕСТИВАЛА:

НЧ „ХРИСТО ВИТКОВ-1899“, село Локорско

Със съдействието на Столична Община,

 Район Нови Искър

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:

 • Съхранение и популяризиране на музикалния, танцовия и инструменталния фолклор от Средна Западна България в частност Шоплука.
 • Да се даде поле за изява на групи за автентичен фолклор, танцови състави певчески групи и индивидуални изпълнители от всички възрасти.
 • Подпомагане развитието на народното и самодейно творчество.
 • Превръщането на Фолклорен фестивал „Шопска песен“ в събитие, в полза на развитието на район Нови Искър и село Локорско.

РЕГЛАМЕНТ:

ФЕСТИВАЛА ИМА КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР!

Право на участие имат:

 • Танцови състави, ансамбли, клубове и танцови групи, изучаващи народни хора;
 • Вокални групи, състави и солисти, изпълняващи български народни песни;
 • Музикален съпровод: флаш памет, жива музика.

Участниците се изявяват  в три раздела:

 • РАЗДЕЛ НАРОДНО ПЕЕНЕ (индивидуални изпълнители)
 • Първа възрастова група – от 4 до 10 години
 • Втора възрастова група – от 11 до 18 години
 • Трета възрастова група – над 18 години

Участниците в тази категория се явяват с две песни, като една от тях задължително е от Шопската музикално-фолклорна област! Общо времетраене на двете песни – до 5 минути!

 • РАЗДЕЛ ГРУПИ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР, ХОРОВЕ, АНСАМБЛИ, ГРУПИ ЗА ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА ОБИЧАИ
 • Първа възрастова група – от 4 до 10 години
 • Втора възрастова група – от 11 до 18 години
 • Трета възрастова група – над 18 години

Участниците в тази категория се явяват с две пиеси! Общо времетраене на двете пиеси – до 8 минути! За народни обичаи до 10 минути! Възрастовата група се определя от преобладаващата възраст в колектива!

 • РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ В ДВЕ КАТЕГОРИИ:
 • Танцови ансамбли, Танцови състави
 • Танцови клубове, Групи изучаващи народни хора   
 • Първа възрастова група (детски) – от 4 до 10 години
 •  Втора възрастова група (детско-юношески) – от 11 до 18 години
 •  Трета възрастова група – над 18 години

Участниците в тази категория се явяват с два танца, един задължително от Шопската музикално - фолклорна област! Общо времетраене на двата танца – до 10 минути. Възрастовата група се определя от преобладаващата възраст в колектива!

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Автентичност, стил и характер на хората и песните;
 • Автентичност, емоционалност и атрактивност при изпълнението.

Участниците се оценяват от компетентно жури, съгласно критериите в устава!

Класирането не подлежи на обжалване!.

НАГРАЖДАВАНЕ:

Всички участници получават грамота за участие и медали за класираните!

Награждаването на победителите ще бъде след края на фестивалния ден! По време на фестивалния ден ще бъдат избрани изпълнения, които при възможност да участват в Гала-концерт по случай празника на село Локорско!  

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Организаторите на фестивала си запазват правото да записват, видеофилмират, издават снимкови албуми или други печатни материали и да ги разпространяват с некомерсиална цел!

 1. Ръководителите на колективите носят отговорност за евентуални злополуки и контузии на изпълнителите.
 2. Пътните разходи са за сметка на колективите.
 3. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите изпълнители по време на фестивала.
 4. Участниците носят отговорност за своите костюми, реквизити и лични вещи.
 5. Музикалните носители са флаш памет и жива музика.
 6. Ръководителите са длъжни да спазят часовете и реда за явяване според графика, който ще бъде предоставен предварително на участниците!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:

Заявки за участие по образец се приемат на e-mail: chitalishte_lokorsko1899@abv.bg, най – късно до 15.05.2020г.

Телефон за справки: 0878 69 42 19 – НЧ „Христо Витков - 1899“

Справки за графика може да направите на посочения телефон и e-mail, след 20.05.2020г.

Място на провеждане: 1513 Локорско,undefined

Коментари