Празник на етническия фолклор - Секул Добруджански

30 Май
За контакт: 0883 585 764

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ – 1941“ И БОБИ ЕЙНДЖЪЛ представят ПРАЗНИК НА ЕТНИЧЕСКИЯ ФОЛКЛОР /30 МАЙ 2020 – СЕКУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА/

СЪС СПЕЦИАЛНОТО УЧАСТИЕ НА

В А Л Я   Б А Л К А Н С К А

СТАТУТ

СЕКУЛ ДОБРУДЖАНСКИ е празник на уникалните, вечно живи, неповторими и неизчерпаеми многообразни фолклорни традиции на народите и етносите, чрез съхраняване на нематериалното културно наследство на традиционната музика.

РЕГЛАМЕНТ

Третото ежегодно издание на СЕКУЛ ДОБРУДЖАНСКИ ще се проведе на 30 май 2020 г. /събота/ в с. Секулово, обл. Силистра, на откритата сцена в селото (при лошо време в голямата залата на читалището). Начало – 10 часа.

Участниците в програмата могат да бъдат идндивидуални и групови, изпълняващи традиционен етнически или народен фолклор (български, турски, цигански, гръцки, руски, японски и т.н.) от всички области на България и света.

Индивидуални изпълнители: В тази категория влизат изпълнители /мъже, жени и деца/ без органичечия във възрастта. Всеки изпълнител може да представи до две традиционни фолклорни песни със или без музикален съпровод с общо времетраене до 10 минути.

Групови изпълнители: В тази категория влизат групи /мъже, жени и деца/ без ограничения във възрастта. Всяка група/хор може да представи до две традиционни фолклорни песни със или без музикален съпровод с общо времетраене до 10 минути.

Музикални изпълнители: В тази категория влизат музиканти /мъже, жени и деца/, свирещи на музикални инструменти без вокал. Всеки музикант/оркестър може да представи до една традиционна фолклорна мелодия с времетраене до 10 минути.

Танцови формации и групи за обичаи: В тази категория влизат групи и ансабли /мъже, жени и деца/, представящи фолклорни танци и обичаи. Всеки група/ансамбъл може да представи до два традиционни фолклорни танца или един обичай с общо времетраене до 15 минути.

УТОЧНЕНИЯ

СЕКУЛ ДОБРУДЖАНСКИ е фестивал с неконкурсен характер. Всички разходи за транспорт, нощувка и храна са за сметка на участниците. Такса за участие не се заплаща.

ПОДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ

Заявки за участие се приемат с попълнен формуляр предоставен от организаторите или на телефон +359 883 585 764.

Формуляри за участие можете да откриете в областните центрове на РЕКИЦ и общинските отдел „Култура“, а също и на сайта www.bobbyangel.net

Попълнените формуляри можете да изпратите на имейл sekuldobrudjanski@mail.bg или на адрес: обл. Силистра, общ. Дулово, с. Секулово, ул. „Златен клас“ 1 за НЧ „Христо Ботев – 1941“. Краен срок за записване – 25 май 2020 г.

 

Място на провеждане: 7665 Секулово,undefined

Коментари