Фестивали на Сдружението на софийските народни читалища 2021

15 Май

След една тежка за всички пандемична година Управителният съвет на Сдружението на софийските народни читалища -2005 Ви отправя покана за участие в станалите традиция фестивали!

Ще се радваме да станете част от инициативите на Сдружението през 2021г.

24.02. 2021 от 11.00 часа в залата на НЧ “Славянска беседа-1880”

Редовно Общо годишно отчетно събрание на ССНЧ-2005

Дневен ред:

  1. Отчетен доклад на УС за дейността на ССНЧ-2005 през 2020 г.
  2. Счетоводен отчет. Финансов резултат за 2020 г.
  3. Отчет на Контролния съвет на Сдружението.
  4. Изказвания по т. 1, 2 и 3. Предложения
  5. Разни

15 – 16 май 2021 – Фестивал – конкурс за инструменталисти възпитаници на Детските музикални щколи при Софийските читалища

Домакин – Народно читалище  “Проф. Андрей Стоянов-2003”

Такси за участие: Оркестър – 35 лева.

                               Ансамблова формация – 20 лева.

                               Индивидуални изпълнители – 15 лева.

Документите и таксата за участие ще се приемат в читалище “Славянска беседа- 1880” на 4 и 5 май от 14.00 до 16.00 часа.

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:

Читалище “Константин Величков-1979” – тел: 824 49 73

Народно читалище “Проф. Андрей Стоянов-2003” – тел: 983 34 33

Народно читалище “Роден край -1931” – тел: 822 32 28                   

Юни 2021 – Обща художествена изложба.

31 май подреждане на изложбата

1 юни от 17.30 часа откриване на изложбата във фойаето на театър „Открита сцена” /“Сълза и смях“

Такса за участие – 20 лева за школа. Представените за участие творби да бъдат в паспарту 50 Х 70, надписани на компютър или машина и да не надвишават 6 броя от школа. Ръководителите на школите-участници в изложбата носят картините и участват в подреждането на изложбата ден преди откриването.

Таксата за участие се внася в НЧ “Славянска беседа” на 12 и 13 май от 14.00 до 16.00 часа

За въпроси, свързани с участие в изложбата се свържете с организаторите:

Народно читалище “Славянска беседа -1880 ” – тел: 02 / 988 28 09

Народно читалище “Цанко Церковски - 1946 ” – тел:02 / 983 29 61

28 и 29 май 2021 – Фестивал на вокалното изкуство.

Домакин – Народно читалище “Братя Миладинови-1917” –

Такси за участие: Хорова формация – 30 лева.

                              Индивидуално изпълнение – 15 лева.

Заявленията и таксата за участие се внасят в читалище “Райко Алексиев-1947”

на  19 и 20 май от 11.00 до 17.00 часа.

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:

Народно читалище “Р. Алексиев-1947” – тел:02 / 952 57 61

Народно читалище “Хр. Смирненески-1945” – тел: 02 / 952 06 42

 Народно читалище „Братя Миладинови – 1917“- тел: 02 / 857 21 31

26 и 27 юни 2021 – Фестивал на театралното изкуство.

Домакин – Народно читалище “Славянска беседа-1880”

Такси за участие: Пиеса до 30 минути – 50 лева.

                                Пиеса от 30 до 50 минути - 70 лева

                                Пиеса над 50 минути - 100 лева

Заявленията и таксите за участие ще се приемат в читалище “Славянска беседа”

на 9 и 10 юни от 14.00 до 16.00 часа.

За регламент и заявление за участие се свържете с организаторите:

Народно читалище “Н. Й. Вапцаров - 1922” – тел: 02 / 855 20 48

Народно читалище “Славянска беседа - 1880” – тел: 02 / 988 28 09

26 юни 2021 – Фестивал на танцовото изкуство /класически, фолклорни, характерни, модерни и др. танци/.

Домакин – Народно читалище “Аура -1929”

Такси за участие: Ансамблово изпълнение – 50 лева.

                               Групи - 40 лева

                               Танцова двойка - 20 лева

                              Индивидуално изпълнение – 15 лева.

Заявленията и таксите за участие се внасят в Народно читалище “Цанко Церковски-1946” на 7 и 8 юни от 11.00 до 17.00 часа

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:

Народно читалище “Аура-1929” – тел: 02 / 822 16 18

Народно читалище “Цанко Церковски-1946” – тел: 02 / 983 29 61

Фестивалите ще бъдат журирани от изтъкнати творци и педагози. Класираните изпълнители ще участват в заключителния за всеки един фестивал концерт. Таксите за участие са за присъщи на всеки фестивал разходи: афиши, жури, грамоти, дипломи, награди. Можете да ги внесете на ръка срещу квитанция или по банков път в сметката на ССНЧ:

УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК София – клон Аксаков IBAN – BG36UNCR76301077525159

BIC - UNCRBGSF

Коментари