Трети фолклорен фестивал "На мегдано у Драгичево" 2021

20 ЮНИ
За контакт: 0885 731 989

ТРЕТИ ФОЛКЛОРEН ФЕСТИВАЛ

 „НА МЕГДАНО У ДРАГИЧЕВО“ – ДРАГИЧЕВО 2021

РЕГЛАМЕНТ

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Третият фоклорен фестивал „На мегдано у Драгичево“ – Драгичево 2021 ще се проведе на 20.06 /неделя/ 2021 г. на  открита сцена в центъра пред читалището в с. Драгичево. Фестивалът няма  конкурсен  характер, но има за цел поддържане на народните обичаи, инструментален и танцов фолклор, песенен и словесен с цел съхраняване на националното ни културно богатство в неговото многообразие.

Няма възрастови ограничения за участниците.

  1. ИЗИСКАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Всяка институция се представя с блок-програма до 15 минути.

  1. НАГРАДЕН ФОНД

Всяка институция получава грамота и плакет за цялостно представяне.

Транспортните и дневните разходи са за сметка на участниците.

Желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят заявка по образец на e-mail : nch_probuda@abv.bg в срок до 04.06.2021 година и до изчерпване на времето за фестивалният ден. След тази дата  или изчерпване на времето заявки НЕ се приемат.

Графикът за реда на явяване ще бъде публикуван във фейсбук  страницата на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА-1922Г.“ – СЕЛО ДРАГИЧЕВО, ОБЩИНА ПЕРНИК.

За контакти и справки: nch_probuda@abv.bg,

тел. +359 885 731 989 – чит. секретар Людмила Филипова

СТАТУТ

Фолклорния фестивал „На мегдано у Драгичево“- Драгичево 2021 ще  се проведе на 20  юни на открита сцена пред читалището в с. Драгичево

Целта на фестивала е поддържане на народните обичаи, инструментален и танцов фолклор, песенен и словесен с цел съхраняване на националното ни културно богатство в неговото многообразие.

Организатор  е НЧ „Пробуда – 1922г.“, Кметство- Драгичево с  подкрепа на Община Перник. Фестивалът  няма   конкурсен характер.

Всяка институция получава грамота за участие и плакет.  Най-малкият и най-възрастният от всички участници във фестивала получават предметни награди.

Няма ограничения за възрастта на участниците.

Транспортните  и дневни разходи са за сметка на участниците.

Място на провеждане: Драгичево, ул. Възраждане

Коментари