(програма) Фестивали на софийските народни читалища

18 Май

Управителният съвет на Сдружението на софийските народни читалища - 2005 Ви отправя покана за участие в станалите традиция наши фестивали!

Ще се радваме да бъдат включени в културните програми на вашите читалища и станете част от инициативите на Сдружението през 2023 г.

П Р О Г Р А М А

Април 2023 – Обща художествена изложба.

17 май  подреждане на изложбата

18 май от 17.30 часа откриване на изложбата във фойаето на театър Открита сцена “Сълза и смях“

Такса за участие – 30 лева за школа. Представените за участие творби да бъдат в паспарту 50 Х 70, надписани на компютър или машина и да не надвишават 6 броя от школа. Ръководителите на школите-участници в изложбата носят картините и участват в подреждането на изложбата ден преди откриването.

Таксата за участие се внася в НЧ “Славянска беседа 1880” на 3 и 4 април от 14.00 до 16.00 часа

За въпроси, свързани с участие в изложбата се свържете с организаторите

Народно читалище “Славянска беседа 1880 ” – тел: 02 / 988 28 09

Народно читалище “Цанко Церковски - 1946 ” – тел: 02 / 983 29 61

13 май 2023 – Фестивал на танцовото изкуство /класически, фолклорни, характерни, модерни и други танци/

Домакин – Народно читалище “Аура-1929“”

Такси за участие: Ансамблово изпълнение  – 70 лева

                                Групи – 60 лева

                               Танцова двойка – 30 лева

                               Индивидуално изпълнение – 20 лева.

Заявленията и таксата за участие се внасят в брой в читалище “Цанко Церковски -1946” на  27 и 28 април от 11.00 до 17.00 часа.

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:

Народно читалище “Цанко Церковски - 1946” – тел: 02 / 983 29 61 - Народно читалище “Аура-1929” – тел: 02 / 822 16 18

19 и 20 май 2023 – Фестивал на вокалното изкуство

Домакин – Народно читалище „Братя Миладинови - 1917“

Такса за участие: Хорова формация – 30 лева

                            Индивидуално изпълнение – 15 лева

Заявленията и таксата за участие се внасят в читалище „Райко Алексиев - 1947“ на 2 и 3 май от 11.00 до 17.00 часа

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:

Народно читалище „РайкоАлексиев - 1947“ – тел: 02/ 952 57 61

Народно читалище „Братя Миладинови - 1917“ – тел: 02/ 857 2131

27 и 28 май 2023 – Фестивал – конкурс за инструменталисти възпитаници на Детските музикални школи при Софийските читалища

Домакин – Народно читалище  “Проф. Андрей Стоянов - 2003”

Такси за участие: Оркестър – 40 лева.

                               Ансамблова формация – 35 лева.

                               Индивидуални изпълнители – 25 лева.

Документите и таксата за участие ще се приемат в читалище “Славянска беседа 1880” на 9 и 10 май от 14.00 до 16.00 часа.

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:

Читалище “Константин Величков - 1979” – тел: 02/ 824 49 73

Народно читалище “Проф. Андрей Стоянов - 2003” – тел: 02/ 983 34 33

Народно читалище “Роден край -1931” – тел: 02/ 822 32 28                   

3 и 4 юни 2023 – Фестивал на театралното изкуство.

Домакин – Народно читалище “Славянска беседа 1880”

Такси за участие: Пиеса до 15 минути – 50 лева

                                Пиеса до 30 минути – 70 лева

        Пиеса до 45 минути - 90 лева

                                Пиеса до 60 минути - 120 лева

                                Пиеса до 75 минути – 150 лева

                                Пиеса над 75 минути – 180 лева

                                Пиеса над 90 минути – 200 лева

Заявленията и таксите за участие ще се приемат в читалище “Славянска беседа 1880” на 9 и 10 май от 14.00 до 16.00 часа.

За регламент и заявление за участие се свържете с организаторите:

Народно читалище “Н. Й. Вапцаров - 1922” – тел: 02 / 855 20 48

Народно читалище “Славянска беседа 1880” – тел: 02 / 988 28 09

Фестивалите ще бъдат журирани от изтъкнати творци и педагози. Класираните изпълнители ще участват в заключителния за всеки един фестивал концерт. Таксите за участие са за присъщи на всеки фестивал разходи: афиши, жури, грамоти, дипломи, награди. Можете да ги внесете на ръка срещу квитанция или по банков път в сметката на ССНЧ:

УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК София – клон Аксаков IBAN – BG36UNCR76301077525159

BIC – UNCRBGSF

Място на провеждане: София център, София

Коментари