Национален поетичен конкурс на името на Пенчо Славейков

Народно читалище "Пенчо П. Славейков 1921" обявява Националния поетичен анонимен конкурс на името на своя патрон.

Изпратете до 20 април 2018 г. в голям пощенски плик до 3 свои стихотворения, в 3 екземпляра.

Данните за автора - име, фамилия и телефон за обратна връзка - сложете в малък, запечатан плик, вътре в големия.

Тричленно жури  ще оценява творбите.

Наградите са:

Първа - 200 лв., Втора - 150 лв., Трета - 100 лв. и пет награди по 50 лв.

Резултатите от Конкурса ще се обявят на 26 април 2018г. /четвъртък/, от 18.00 ч., в зала „Пенчо Славейков” на читалището.

Нашият адрес е:

НЧ "Пенчо П. Славейков 1921"

1407 гр. София,

бул."Черни връх"№ 35,

за Конкурса, П.К. 33

Коментари

Още новини