Национален конкурс "Обичам те, море"

Народно читалище "Васил Левски 1945"- Варна организира Национален конкурс "Обичам те, море" за деца и младежи, ненавършили 16 години.
Конкурсът има три направления:

 • литература - поезия, есе и проза;
 • музика - изпълнение на песен;
 • изобразително изкуство - рисунка.

Краен срок за изпращане на творбите и записите: 27 април 2018 година.

СТАТУТ НА РАЗДЕЛ „РИСУНКА“

Организатор на конкурса е Народно читалище „Васил Левски 1945“, в раздел рисунка съорганизатор е  Сдружение за творческа дейност и интеграция –АРТ  ВИЗИЯ

Право на участие раздел:Рисунка“; Компютърна рисунка

Деца и младежи до 16 г. възраст, разпределени в 4 възрастови групи:

І група: деца от детски градини

ІІ група: 7 -9 г.

ІІІ група: 10 -12 г.

ІV група: 13-15 г.

Конкурсът е индивидуален.

Регламент  за участие:

 • Всеки участник има право да представи 1 творба-формат А 3, без ограничение на техниката на изпълнение.
 • Всяка произведение трябва да бъде придружено с данни за участник- изписани с печатни букви на гърба : трите имена, адрес, телефон, имейл за връзка, възраст, клас, училище, детска градина или извънучилищно звено.
 • Не се приемат творби, изпратени по електронната поща ,участвали в друг конкурс или взаимствани от други творби.
 • Творбите, които не отговарят на условията на конкурса няма да бъдат допускани до журиране.

Забележка: Рисунките трябва да бъдат с добър външен вид.

Критерии за оценка:

Идея; оригиналност; фантазия; култура на цвета; композиция; изпълнение.

Краен срок за получаване на творбите:  27 . ІV.2018 г.

Награди:

Журито присъжда първа, втора и трета награда във всяка възрастова група .

Журито има правото да не присъди награда в някоя от групите. По преценка на журито могат да бъдат присъждани и поощрения.

Наградите се връчват по време на откриването на изложбата на 27 май от 10:00ч. В Аулата на Икономически университет ,Варна. На тези от наградените участници, които не могат да присъстват се изпращат по поща.

СТАТУТ НА РАЗДЕЛ „МУЗИКА“

Право на участие в раздел „Музика“ имат:

Деца и младежи до 16 г. възраст, разпределени в 4 възрастови групи:

І група: деца от детски градини

ІІ група: 7 -9 г.

ІІІ група: 10 -12 г.

ІV група: 13-15 г.

Конкурсът в раздел“музика“ е индивидуален и групов

Регламент на раздел “Музика”:

 • Кандидатите изпращат качествен запис на една песен с музикален съпровод на CD или  МР 3, на морска тематика от български композитор.
 • Всяка заявка трябва да бъде придружена с данни за изпълнителя/групата: трите имена/наименование, адрес, телефон, имейл за връзка, възраст, клас, училище,  или извънучилищно звено.
 • Имената на: песента и авторите на музиката и текста;
 • качествена снимка за рекламния каталог по ел.поща или на посочения адрес.
  Краен срок за изпращане на музикалните записи: 27.ІV.2018 г.

Общи условия:

 • Организаторите си запазват правото да използват конкурсните изпълнени с цел популяризирането на конкурса;
 • Журирането е предварително по изпратените записи;
 • Лауреатите ще предварително бъдат уведомени за участие в гала-концерта и в кои предавания и в кои часове ще бъдат излъчвани по радиото.
 • Отчитането на конкурса ще бъде оповестено на www.morefest.com
 • Наградите  на лауреатите ще бъдат обявени и  връчени на гала- концерт на 27 май от 11:00 ч. в Аулата на Икономически университет Варна

Награди:

Журито присъжда първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Журито има правото да не присъди награда в някоя от групите.

По преценка на журито могат да бъдат присъждани и поощрения.

СТАТУТ НА РАЗДЕЛ „ЛИТЕРАТУРА“

Право на участие в раздел „Литература“ имат:

Деца и младежи до 16 г. възраст, разпределени в 3 възрастови групи:

І група: 7 -9 г.

ІІ група: 10 -12 г.

ІІІ група: 13-15 г.

Конкурсът е индивидуален.

В раздел литература влизат  жанровете -  поезия; есе; проза

Регламент на раздел “Литературни творби”:

Всеки участник има право да представи по 1 творба във всеки от трите жанра. Творбите трябва да са напечатани на компютър. Ръкописи не се разглеждат.

Творбите се изпращат на хартиен носител или на електронната поща на читалището.

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни за участника: трите имена, адрес, телефон, имейл за връзка, възраст, клас, училище,  или извънучилищно звено.

Литературните творби, които не отговарят на условията на конкурса, не се допускат до журиране (няма да бъдат оценявани).

Краен срок за изпращане на творбите: 27.ІV.2018 г.

Общи условия:

Всеки участник има право да участва и в трите жанра на раздела.

Конкурсните творби не се връщат.

Организаторите си запазват правото да използват конкурсните творби  с цел популяризиране на конкурса.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено на www.morefest.com

Наградите ще бъдат връчени  на 27 май от 11:00 ч. на концерт на лауреатите  в разделите „Песен“ и „Литература в Аулата на Икономически университет Варна

Награди:

Журито присъжда първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и раздел. Журито има правото да не присъди награда в някоя от групите. По преценка на журито могат да бъдат присъждани и поощрения.

Наградите се връчват по време на концерта, а на тези, които не могат да присъстват се изпращат по пощата.

Снимки от събитието и наградените творби ще бъдат побликувани на сайта на

Сдружение за творческа дейност и итнеграция“АРТ-ВИЗИЯ“ www.snc-art-visia.com  и НЧ “Васил Левски 1945”www.morefest.com

Творбите за участие в конкурса се изпращат на адрес:

Гр. Варна 9010,ул. “Лоза” № 3

НЧ “Васил Левски 1945”/за конкурса/

Контакти:

email: n4levski@mail.bg; obichamtemore.varna@gmail.com

Тел. 052/303 091; 0888 828 122 - Добринка Добрева;

0896 701 370 – Калоян Василев

Снимка: pexels.com

Коментари

Още новини