Фолклорен фестивал "Веселие в Елена"

 ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ - НАДИГРАВАНЕ,

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

„ВЕСЕЛИЕ В ЕЛЕНА“

 

Дати на провеждане: 28-29 април 2018 г.

Организатор на фестивала: Народно читалище “Напредък - Елена - 1863”  -  гр. Елена.

Фестивалът се провежда под патронажа на кмета на Община Елена - инж. Дилян Млъзев.

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:

 • Да популяризира българския бит и култура;
 • Да се представи пъстротата на българското фолклорно изкуство и по този начин да съхраним и предадем културното наследство, участващо в изграждането на нашата идентичност; 
 • Да се утвърди присъствието на танцовия и музикален фолклор в съвременния живот, като се предостави възможност на многобройните колективи да се изявят на сцена и същевременно насърчаване приемствеността на младото поколение.

ЖЕЛАЕМ ДА ВЪЗПИТАМЕ ДЕЦАТА СИ В ДУХ НА МИР, СЪТРУДНИЧЕСТВО И ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ВСЕКИ!

СЪБРАНИ ЗАЕДНО УСМИВКИТЕ, МУЗИКАТА И ТАНЦА СА ПРЕКРАСЕН ИЗРАЗ НА НАДЕЖДАТА НИ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ - НЕ САМО ЗА НАШИЯ ГРАД, НО И ЗА ВСИЧКИ МЛАДИ ХОРА В БЪЛГАРИЯ.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Фестивалът - надиграване „Веселие в Елена“ е с КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР!

Ще бъде проведен на 28-29 април 2018 г. (събота и неделя) на открита сцена в центъра на гр. Елена в ДВА РАЗДЕЛА - КОНКУРСЕН и ФЕСТИВАЛЕН.

Във ФЕСТИВАЛНИЯТ раздел могат да участват всички колективи, които търсят сцена за изява, но не желаят да се състезават помежду си и няма да бъдат оценявани и класирани.

Ограничение във възрастта - НЯМА.

Възрастта е от значение само за конкурсната част. 

В КОНКУРСНИЯТ раздел право на участие имат всички любителски танцови колективи - клубове, групи, танцови състави, изпълняващи обработен фолклор.

Според възрастта на участниците, колективите заявяват участие в следните групи (Минимум 70% от участниците да са до посочените години): 

 • Първа група - до 10 години;
 • Втора група - до 14 години;
 • Трета група - до 18 години;
 • Четвърта група - над 18 години.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

Деца: 5 лева на човек

Възрастни: 8 лева на човек

Таксите за участие трябва да бъдат внесени до 15-ти април 2018 г. по следната сметка:

Читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена

- Сметка: BG37UNCR75271042308518

- BIC: UNCRBGSF

- Уникредит Булбанк - клон Елена.

Основание: Такса участие във фестивал „Веселие“ / име на групата.

Желаещите да участват във Фолклорен фестивал - надиграване „Веселие в Елена“ трябва да изпратят заявка по образец, която е неразделна част от настоящия статут в срок до 06-ти април 2018 г.

Заявките се подават на адрес: 5070 гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 2 или на e-mail: veselie.v.elena@abv.bg

ЗАБЕЛЕЖКА: За всеки състав се изпраща отделна заявка!

С подаването на Заявката за участие се изпраща и копие от платежното нареждане.

При неявяване сумата не се възстановява!

Редът на явяване се определя от организаторите след изтичането на крайния срок за подаване на заявките.

След 23.04.2018 г. всеки състав, подал заявка за участие може да получи информация за часа на явяването си на тел.: 0878649629 - Христо Йорданов или на тел.: 0888154057 - Йорданка Грънчарова.

След пристигането си в гр. Елена, участниците регистрират присъствието си в Туристически информационен център - гр. Елена. За повече информация: http://visit.elena.bg/

Разходите за транспорт, нощувка и престой са за сметка на участниците!

РЕГЛАМЕНТ:

 1. Танцовите състави и групи изпълняват два танца с общо времетраене до 10 минути или две хора до 6 минути.
 2. Музикалният съпровод може да бъде на живо или на електронен носител (CD, преносима памет и други).

ЖУРИРАНЕ НА КОНКУРСА:

Участниците в конкурсната програма се оценяват от квалифицирано професионално жури в областта на българския танцов фолклор (хореографи и професионални танцьори). Журито заседава след края на изпълненията и обявява класирането. Класирането не подлежи на обжалване от групите.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 • Стил на изпълнение - съобразно региона, от който са заучени танците.
  Начин на изпълнение (артистичност и настроение на участниците при представянето си).
 • Техника на изпълнение (оценка на танцувалните възможности на участниците).
 • Оригиналност на композицията.

НАГРАДЕН ФОНД:

Всички състави ще получат грамота за участие. Ще бъдат връчени и: 

 • Специална награда на Кмета на Община Елена.
 • Награда на НЧ „Напредък”.
 • Награда за най-атрактивен участник.
 • Награда за цялостно представяне.

А във всяка една от възрастовите групи журито присъжда и награди както следва:

 • I награда - статуетка и предметна награда.
 • II награда - статуетка и предметна награда.
 • III награда - статуетка и предметна награда.

Осигурените награди се разпределят САМО между участниците в КОНКУРСНИЯ РАЗДЕЛ.

Организаторите си запазват правото да видеофилмират, фотозаснимат изпълненията на участниците в конкурса с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

РЕГИСТРАЦИЯ:

Регистрацията на участниците  се извършва 1 час преди обявяването на началото на фестивала т. е. от 09:00 часа на 28.04.2018 год. (събота) в Туристически информационен център - гр. Елена от ръководителите на групите, които теглят жребий за реда на представянето.

Лица за контакти:

……………………………………..

28.04.2018 година

ПРОГРАМА:

09:00 - 10:00 часа - Извършване на регистрация на групите и теглене на жребий за реда на участие на групите.

Танцовият фестивал - конкурс „Веселие в Елена“ ще започне в 10:00 часа с дефиле на участниците.

- 10:00ч. - Дефиле на участниците (от Музеен комплекс Даскалоливница  до сцената в центъра на града).

10:15 часа - Мегдански хора от Северна България: 

 • Право северняшко;
 • Дайчово
 • Еленино - всички участници се залавят на ОБЩО хоро.

10:30 часа - Официално откриване на Фестивала и обявяване на групите и техните ръководители.

11:00 часа - Явяване на групите по реда на изтегления жребий.

16:00 ч. - Очаквано приключване на конкурсната програма.

16:00 ч. - Начало на фестивалната програма.

18:00 ч. - Организаторите дават възможност на всички участници да се включат във вечерния концерт.

Всеки колектив трябва да е готов 30 минути преди обявения час за неговото изпълнение.

Групите сами избират дали участват и с какво в този концерт, продължителността на изпълнението да е от 3 до 5 мин.

Закриване на фестивалната вечер.

29.04.2018 година

10:00 - 13: 00 часа - Фестивална програма.

13:00 часа - Закриване на фестивала.

ОЧАКВАМЕ ВИ В КРАСИВАТА НИ ЕЛЕНА!

Коментари

Още новини