Кандидатстване по програма "Творческо развитие"

Програма „Творческо развитие“, модул „Дългосрочни проекти“ финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност над един месец.

Срок за кандидатсване: 04.09.2018 (15:00)

Условия за кандидатстване: тук

Програма „Творческо развитие“, модул „Краткосрочни проекти“ финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност до един месец.

Срок за кандидатсване: 04.09.2018 (15:00)

Условия за кандидатстване: тук

Коментари

Още обяви