Подкрепа за учебни визити – Схема за подкрепа на пътувания по Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Конкретната цел на настоящата покана е чрез финансиране на разходи за пътуване и престои да се подпомогне установяването на двустранни партньорства между организации от Р. България и Страните донори, които имат намерение да участват с проектни предложения по бъдещите Покани по Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Максималният размер на финансиране, което организация-кандидат може да получи по настоящата Покана е в размер до 5000 (пет хиляди) евро, въз основа на разходоопрадвателни документи за действително извършени разходи.

Кандидатите по поканата могат да получат финансиране за учебни визити от Фонда само веднъж.

Настоящата покана е отворена през целия период на действие на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (до 2024 г.) и до изчерпване на бюджета на Фонда за двустранни отношения, възлизащ на 100 000 евро.

Пълният текст на поканата можете да откриете тук

Отговори на зададени въпроси от потенциални кандидати относно Покана за Подкрепа на учебни визити – Схема за подкрепа на пътувания в България и Лихтенщайн, Исландия и Норвегия по Фонда за двустранни отношения на Програмно ниво, можете да намерите тук (актуализиранo към 13.03.2019 г.). 

Източник: eeagrants.bg

Коментари

Още обяви