Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти по програма „Развитие на туризма в Северозападна България“

С настоящия конкурс за финансиране на проекти по програма „Развитие на туризма в Северозападна България“, Фондация „Америка за България“ търси проектни предложения, които да допринесат за развитието на Северозападна България като привлекателна туристическа дестинация с активни и жизнени местни общности.

Мисията на Фондация „Америка за България“ в областта „Културно-исторически и природен туризъм“

България е известна предимно със своите черноморски и ски курорти, но нейните уникални културни и природни забележителности имат значителен потенциал да привличат местни и международни туристи. Ето защо Фондация „Америка за България“ търси възможности за развитие на културни и природни обекти, да подпомага местни общности, да създават незабравими туристически преживявания, да подобряват своя имидж и да предлагат продуктите си на туристическите пазари. Развитието на този тип туризъм сплотява и вдъхва живот на общностите и допринася за развитието на местната икономика.

Подкрепяме инициативи, които:

  • Насърчават развитието на туризма. Чрез обединените усилия на частния сектор, местните власти и общностите, Фондация „Америка за България“ работи за развитието на устойчив културен и природен туризъм.
  • Допринасят за подобряване на качеството на живот на местните общности и намаляват обезлюдяването.

Подробности и форма за кандидатстване ТУК

Източник: us4bg.org

Коментари

Още обяви