Курс „Разследваща журналистика срещу корупцията“

Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) организира практически обучителен курс „Разследваща журналистика срещу корупцията“.

Курсът предлага практическо въведение в методи на разследващата журналистика и гражданския активизъм, които осветяват случаи на корупция.

Списъкът с лектори включва членове на екипа на АКФ и някои от най-добрите разследващи журналисти в България.

Курсът включва пет онлайн лекции, самостоятелна работа върху антикорупционно разследване и заключителна среща на живо за обмяна на опит между всички участници.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

Лекциите ще засегнат теми като:

  • Разследваща работа с публичнодостъпна информация и отворени бази данни
  • Работа с източници и сигналоподатели
  • Правен анализ при антикорупционни разследвания
  • Структуриране и аудио-визуални подходи за разказване на антикорупционните разследвания
  • Етични аспекти при работата по антикорупционни разследвания

Обучението има за цел да подкрепи развитието на млади журналисти и активисти, които имат интерес от антикорупционна дейност и разследвания и защита на върховенството на правото.

Всеки от участниците ще има възможност да разработи идея за разследване и ще получи подкрепа за разработването ѝ от ментори от екипа на АКФ.

Резултатите от работата ще бъдат представени пред останалите участници на жива среща в края на курса.

Авторите на най-добре защитените идеи ще получат възможност и за платен стаж в екипа на АКФ.

ЗА КОГО

Курсът е насочен към млади хора с интерес към разследващата журналистика като инструмент за граждански активизъм и практическа антикорупционна дейност.

Наличието на предишен журналистически опит е предимство, но не е задължително условие. Ключово за нас е желанието за работа по антикорупционни разследвания.

Специално насърчаваме да участват журналисти и граждански активисти от цялата страна.

КАНДИДАТСТВАНЕ

За да участвате, попълнете формата за кандидатстване тук.

КРАЕН СРОК

Краен срок за изпращане на попълнени формуляри за кандидатстване е 23:59 ч. на 4-ти август 2024 г.

Одобрените кандидати ще бъдат известени до 31 август 2024.

Лекциите в рамките на курса ще се проведат онлайн през септември и октомври 2024 г.

Разработването на самостоятелни идеи с ментор от екипа на АКФ ще продължи до средата на ноември 2024 г.

Срещата за обмяна на опит между участниците в курса ще се проведе в края на ноември 2024.

Заглавно изображение и източник: АКФ

Коментари

Още обяви