Национален Странджанско-тракийски събор

18 Май
За контакт: 0884 544 818 – Соня Желева

ХХVII Национален Странджанско-тракийски събор

ФОЛКЛОРЕН ВЕНЕЦ БОЖУРА

18 - 19 МАЙ 2019 г.

ОРГАНИЗИРАТОРИ

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ,

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОБУДА – 1897”,

Председател на Инициативния комитет

инж. Иван Жабов – кмет на община Средец

Със съдействието на: Българско национално радио, Радио Бургас

С Т А Т У Т:

Съборът има за цел да продължи музикално-песенната традиция на Странджанско-тракийския край, да провокира интереса на младото поколение и стимулира неговото развитие в областта на фолклорното ни наследство.

Р Е Г Л А М Е Н Т:

I. Общи условия.

До участие се допускат желаещи кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента.

В рамките на събора се провеждат:

Конкурс за млади изпълнители на странджански и тракийски песни, разделени в четири възрастови групи:

 • I-ва група - от 4 до 10 годишна възраст ;
 • ІІ-ра група - от 11 до 14 годишна възраст;
 • ІІІ-та група „любители” - от 15 до 19 годишна възраст;
 • IV-та група „професионалисти” – 15 до 19 годишна възраст.

Конкурс за млади инструменталисти (гайда, кавал, тамбура, гъдулка), в горепосочените възрастови групи.

Конкурс за детско-юношески фолклорни групи, разделени в две възрастови групи:

 • I-ва група - от 4 до 13 годишна възраст;
 • ІІ-ра група - от 14 до 19 годишна възраст.

Забележка:

III-та група „любители” са певци и инструменталисти, ученици в СУ, Професионални гимназии, ЦПЛР, Читалища и младежи любители.

IV-та група „професионалисти” са певци и инструменталисти, представители на музикалните училища и паралелки.

Награди:

 • Приз ”Фолклорен венец Божура” – плакет и парична награда;
 • Приз “Комня Стоянова“ – плакет и парична награда;
 • Награда на Кмета на община Средец за цялостен принос към събора;
 • Награда на Тракийските дружества – диплом и парична награда;
 • I-ва, II-ра и III-та награда във всички групи – диплом и парична награда.

Конкретни условия.

Индивидуални изпълнители:

Участниците изпълняват две народни песни /мелодии/ от странджанската или тракийска фолклорни области с времетраене до 5 минути. За участниците от  ІІ-та, ІII-та и IV-та възрастови групи задължително се изисква една бавна (безмензурна)  песен (до два куплета) и една бърза (до три куплета).

Същите изисквания се отнасят и за инструменталистите.

За желаещите да се състезават за  приз “Комня Стоянова“ е задължително, едната песен да е от репертоара на певицата.

Групи за автентичен фолклор:

Изпълняват две народни песни от странджанската или тракийска фолклорни области с времетраене до 6 минути.

Конкурсът е без такса за участие.

Забележка:

 1. За желаещите организаторите осигуряват народен съпровод.
 2. Участниците могат да се представят и със собствен съпровод, както и със синбек.
 3. Всички участници се явяват в народни носии.
 4. Изпълнителите изпълняват или 2 странджански, или 2 тракийски народни песни. Не се допуска смесване на областите.

Съборът се провежда в рамките на два дни в града и в местността ”Божура” край град Средец.

18.V. 2019 г. – град Средец

Народно читалище ”Пробуда - 1897”

09:30 – 12:00 – конкурсна програма

12:00 – 13:00 – обедна почивка

13:00 – 15:00 – конкурсна програма

15:00 – 15:30 – заседание на журито

15:00 – 18:00 – конкурсна програма

18:00 – 18:30 – награждаване

19.V. 2019 г. – местността ”Божура”

10.00 – Гала-концерт на наградените с първенците и призьорите от конкурса, лауреатите от предходни конкурси и гостуващи изпълнители и състави.

Заявки за участие по образец се приемат до 5 май 2019г., на адрес:

гр. Средец п.к. 8300

област Бургас

пл. ”България” № 8

Общинска администрация

За ”Фолклорен венец Божура”

Заявката може да бъде изтеглен и от електронния сайт на Община Средец – www.sredets.bg 

Забележка: За невярно подадена информация участниците се декласират и след заявения определен срок заявки не се приемат.

Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организаторите и ще бъде изнесен в деня на конкурсния ден.

За справки и записване:   Дирекция “ОЗКСДИМС“

gsm: 0884 544 818 – Соня Желева; 0884 544 807 – Десислава Стефанова

email: bojursredets@abv.bg

Място на провеждане: 8300 Средец,undefined

Коментари